Plattelandscoach voor boeren groot succes

De provincie Utrecht wil de komende jaren nog meer agrariërs ondersteunen met een Plattelandscoach. Het project bleek afgelopen jaar zo succesvol dat het tot mei 2026 wordt verlengd.

Plattelandscoach Lizanne Roeleven op het land van Janny en Anton Zwart (van links naar rechts)
Plattelandscoach Lizanne Roeleven op het land van Janny en Anton Zwart (van links naar rechts)

Agrariërs en erfeigenaren staan in deze tijd voor veel onzekerheden en keuzes. Ontwikkelingen in en buiten de sector zijn van invloed op de bedrijfsvoering en op de toekomst. Met het aanbieden van een onafhankelijke Plattelandscoach ondersteunt de provincie Utrecht agrariërs bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. De Plattelandscoach kan begeleiding bieden en meedenken over keuzes die bij de ondernemer passen.

Veranderingen en innovaties

Gedeputeerde Mirjam Sterk: “De landbouwsector is ontzettend belangrijk voor onze provincie. Maar wij weten ook dat de veranderingen in deze sector elkaar in rap tempo opvolgen en boeren met heel veel wet- en regelgeving te maken hebben. De Plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en meedenken over innovaties voor hun bedrijf.”

Een Plattelandscoach begeleidt boeren en erfeigenaren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’. Erfeigenaren zijn mensen die wonen in een (vaak) voormalige boerderij. De coach ondersteunt bij vragen die er zijn rondom het bedrijf en het erf. Het gaat onder meer om begeleiding bij het starten met kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Ook kan de coach helpen bij vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire landbouw.

Ervaringen

Zo’n 250 boeren en erfeigenaren verspreid over 25 gemeenten hebben inmiddels al gebruik gemaakt van dit aanbod bij het maken van duurzame keuzes voor hun bedrijf of erf. De waardering van de deelnemers is zeer positief. De afgeronde trajecten worden gemiddeld met een 8,7 beoordeeld en 93 procent van hen raadt andere boeren deelname aan.

De eerste 25 coachuren worden volledig door de provincie betaald. Tegen een kleine vergoeding kan dit met nog eens 18 uur uitgebreid worden.

De agrariërs die gebruik hebben gemaakt van een coach, zijn hier erg positief over. Fruitteler Belle van Dijk uit Wijk bij Duurstede zegt bijvoorbeeld: “Ik kan het traject met een Plattelandscoach andere ondernemers echt aanraden. Je krijgt een veel bredere kijk. Ik heb het echt als ondersteunend ervaren.” Ook melkveehouder Niels Wassenaar uit Leusden heeft veel aan zijn coach gehad: “Het advies was maatwerk, gericht op mijn toekomst.”

Verlengen tot mei 2026

Omdat de uitdagingen waar boeren voor staan ook de komende jaren onverminderd groot blijven, wil het provinciebestuur de inzet van de Plattelandscoaches met drie jaar verlengen tot mei 2026. Hierdoor kunnen nog eens 300 agrariërs van een coach gebruikmaken. Het voorstel wordt in de zomernota van 2022 aan Provinciale Staten voorgelegd.

Aanmelden

Aanmelden voor het project met de landbouwcoaches, kan met het formulier op Lami.nl

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37