Politieke partijen over begrotingsdebat in Provinciale Staten: 'We planten wat zaadjes voor de toekomst'

Bron: Provinciale Staten

Het wordt gezien als één van de belangrijkste debatten van het jaar: de behandeling van de Programmabegroting 2022. Het is, naast de Zomernota, ook het enige grote behandelpunt op de agenda van Provinciale Staten vandaag. De vergadering duurt waarschijnlijk de hele dag, omdat de begroting over alles gaat waar de provincie mee bezig is.

Statenzaal

Fracties zullen dan ook veel voorstellen, zoals moties en amendementen, indienen om dit debat te sturen en het geld van de provincie anders te verdelen. Een aantal fracties vertelt waarom ze dat doen om te laten zien hoe zo’n breed debat precies kan verlopen.

Vincent Janssen, Statenlid voor de VVD

Schreef met zijn fractie in een amendement een alternatieve begroting, ‘de Toekomstbegroting’.

Jullie willen iets in de begroting veranderen met dit amendement. Wat is dat precies?
“Een amendement betekent een voorstel om de begroting drastisch te veranderen. Dat moet volgens ons ook omdat de provincie beter op zijn spaarbankboekje moet gaan letten. Bovendien gebeurt er veel te weinig om de echte problemen van mensen op te lossen. Meer woningen, betere opleidingen en schonere energie in de toekomst.”

Waarom staat de strekking van dit idee volgens jullie nog niet in de begroting?
“Omdat de coalitiepartijen krampachtig vasthouden aan een coalitieakkoord dat al vanaf de eerste dag een luchtkasteel was. In plaats van bezig te zijn met de inwoners van de provincies zijn de coalitiepartijen vooral met zichzelf bezig. Dat leidt tot kortetermijnpolitiek en niet tot een open blik naar de toekomst.”

Hoe ga je ervoor zorgen dat dit voorstel een meerderheid krijgt en wordt uitgevoerd? (En denk je dat dit lukt?)
“We denken dat we een heel goed voorstel op tafel hebben gelegd. We willen het gesprek op de inhoud voeren. Misschien haalt ons voorstel geen meerderheid, maar vinden we wel steun voor een aantal van de ideeën. We willen ook wat zaadjes planten voor de toekomst en hopen dat andere partijen openstaan voor een andere manier van besturen van de provincie.”

Annet Krijgsman, Statenlid voor de PvdA

Schreef samen met fractiegenoot Julie d’Hondt een motie over rechtstreeks busvervoer naar thuiswedstrijden van FC Utrecht, ‘de FC Utrecht Express’.

Jullie willen iets in de begroting veranderen met deze motie. Wat is dat precies? 
“Iedereen moet naar de wedstrijden van FC Utrecht kunnen. Ook oudere mensen of mensen met een beperking voor wie regulier OV of de regiotaxi geen goed alternatief is.”

Waarom staat de strekking van dit idee volgens jullie nog niet in de begroting?  
“De FC Utrecht Express was voor de coronacrisis gewoon regulier vervoer, en vanaf 2023 is dat weer geregeld. Voor volgend jaar was daar nog geen vervoer voor, terwijl er al wel thuiswedstrijden met publiek zijn. Dat willen we veranderen met deze motie.”

Hoe ga je ervoor zorgen dat dit voorstel een meerderheid krijgt en wordt uitgevoerd? (En denk je dat dit lukt?) 
“Met zijn allen genieten van een mooie voetbalwedstrijd is een feestje, we kunnen ons niet voorstellen dat andere fracties daar niet zo over denken. En uiteraard lobbyen we bij onze collega-Statenleden van andere partijen.”

René Dercksen, Statenlid voor de PVV

Schreef een motie om de vriendschapsband tussen de provincie Utrecht en China te verbreken.

Jij wilt iets in de begroting veranderen met deze motie. Wat is dat precies?
“Wij willen dat de provincie eindelijk de vriendschapsband met Guangdong, in China, beëindigt. China onderdrukt de bevolking en is ook geopolitiek een steeds groter gevaar, onder andere voor Taiwan. Met zo’n weerzinwekkend regime onderhoud je geen vriendschapsband.”

Waarom is de strekking van dit idee volgens jouw partij nog niet in de begroting verwerkt?
“Gedeputeerde Staten willen wachten op kabinetsbeleid, terwijl een groot deel van de Tweede Kamer meent dat wat er in China plaats vindt genocide is. Wachten is geen optie, de provincie heeft een eigen verantwoordelijkheid.”

Hoe ga je ervoor zorgen dat dit voorstel een meerderheid krijgt en wordt uitgevoerd? (En denk je dat dit lukt?)
“Ook partijen in de coalitie hebben zich kritisch uitgelaten over China. De vraag is of het college van Gedeputeerde Staten coalitiediscipline eist, waardoor de coalitiepartijen tegen moeten stemmen.  Als ze dat niet doen moet er een zeer ruime meerderheid voor deze motie zijn.”

Meer informatie

De stemming over deze voorstellen is vanavond (10 november) om 22:00, aan het einde van de vergadering. Alle informatie, de volledige agenda en een (live)stream van de vergadering zijn hier terug te vinden. 

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Roel Breet
06 432 46 402
roel.breet@provincie-utrecht.nl