Proef verkeerstellingen door bewoners wordt uitgebreid

De provincie Utrecht is vorig jaar de proef Telraam gestart waarbij 20 inwoners met behulp van een sensor de verkeersbewegingen in hun straat bijhielden. De Telraamsensoren geven meer inzicht in verkeersstromen in wijken en buurten in de hele  provincie. Bijvoorbeeld hoeveel auto’s en vrachtwagens reden er langs op een dag? Waren er veel busjes van pakketbezorgers of was er juist veel schoolverkeer? De deelnemers waren erg enthousiast en betrokken. Het tellen leverde zoveel waardevolle informatie op dat er besloten is om de proef uit te breiden naar 300 tellers.

Telraam, proef Samen Meten Utrecht

Daar komt bij dat de sensoren veilig zijn en voldoen aan de privacywetgeving. De Telraamsensoren registeren namelijk geen persoonsgegevens en slaan geen beelden van gezichten of nummerborden op. Ze tellen en registeren enkel en alleen anoniem verkeersbewegingen van een fiets, voetganger, auto, zwaar verkeer en openbaar vervoer.

Gezonde leefomgeving

Samen met gemeenten en andere partners wil de provincie ervoor zorgen dat er voor iedereen een gezonde leefomgeving is en voldoende ruimte om te ontspannen en te bewegen. Om dit te kunnen doen, is data een belangrijk hulpmiddel. Inwoners krijgen hierdoor informatie over de plek waar ze wonen. Maar het levert ook voor onderzoekers en beleidsmakers interessante informatie op over bijvoorbeeld de relatie tussen verkeer en leefbaarheid in wijken en welke maatregelen zouden kunnen helpen. Het is een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan.

Pilotfase

Samen Meten Utrecht heeft op initiatief van de provincie Utrecht voor de pilotfase twintig inwoners geworven uit tien gemeenten, waaronder Nieuwegein, Houten en Amersfoort. Tijdens deze pilot, die liep van februari tot december 2021, is vooral gekeken naar de technische haalbaarheid en de praktische toepasbaarheid van het meetsysteem. Sommige deelnemers zijn zelf het gesprek aangegaan met hun eigen gemeente over de resultaten van de verkeerstellingen.

Doe ook mee!

Samen Meten Utrecht zoekt nog mensen die graag mee willen doen aan het vervolg van de pilot. Meer informatie en het aanmeldformulier staan op de website van Samen Meten Utrecht.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32