Programmabegroting 2023 vastgesteld door Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht hebben 9 november met een ruime meerderheid de Programmabegroting 2023 vastgesteld. Dit gebeurde aan het eind van een zeven uur durende Statenvergadering over deze laatste Programmabegroting van het huidige College van Gedeputeerde Staten. 

gedeputeerde Robert Strijk met koffer

Provinciale Staten van Utrecht hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de Programmabegroting 2023. Dit gebeurde aan het eind van een zeven uur durende Statenvergadering over deze laatste begroting van het huidige College van Gedeputeerde Staten. 

Ondanks alle onzekerheden voor inwoners, bedrijven en organisaties is het gelukt om opnieuw een sluitende begroting vast te stellen, inclusief geld voor de maatschappelijke opgaven zoals duurzame energie, een circulaire economie, gezonde mobiliteit en kringlooplandbouw.

Voor algemene informatie
info@provincie-utrecht.nl

Zie ook