Projectbureau energiecoöperaties van start

De provincie Utrecht wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er heel veel duurzame energie moet worden opgewekt. Lokale energiecoöperaties spelen hierbij een belangrijke rol. Om hen te helpen bij de vaak complexe projecten, is met steun van de provincie projectbureau Energie van Utrecht opgericht. Dit bureau ondersteunt de energiecoöperaties bij de ontwikkeling van grootschalige projecten.

Piet-Hein-Speel.jpg

Piet-Hein Speel is kwartiermaker voor het projectbureau: “In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we er naar streven dat 50 procent van de grote energieprojecten in eigendom komt van de lokale gemeenschap. Inwoners en bedrijven kunnen bij grote energieprojecten mee-investeren en mede-eigenaar worden. Daarmee dragen ze niet alleen bij aan een duurzame omgeving, maar plukken ze ook de vruchten van hun investering. Veel van deze projecten worden opgepakt door lokale energiecoöperaties. Samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) hebben we in beeld gebracht dat er al ruim 80 grootschalige energieprojecten in ontwikkeling zijn door energiecoöperaties.”

Ervaren projectleider inhuren

Een logische ontwikkeling, volgens Piet-Hein: “Inwoners kennen hun eigen omgeving het beste. Zij weten hoe een zonneveld of grote zonnedaken het beste kan worden ingepast in de omgeving, en waar extra aandacht nodig is voor de natuur. Voor een groot project is vaak nog extra kennis nodig. De energiecoöperaties bestaan meestal uit inwoners die niet altijd de tijd, kennis en ervaring hebben die nodig zijn voor omvangrijke coöperatieve projecten. Daarom kunnen ze bij ons een ervaren projectleider inhuren. Deze kan ook helpen de lokale coöperatie op te bouwen en te versterken. Deze ervaren mensen  komen deels uit de projectleiderspool die de NMU samen met de provincie en Energie Samen heeft opgezet.”

Lid worden

In de provincie Utrecht werken veel lokale energiecoöperaties met buurtbewoners en bedrijven al aan het opwekken van duurzame energie. Zo’n 25 energiecoöperaties hebben de handen ineengeslagen en de koepelcorporatie Energie van Utrecht opgericht. Piet-Hein: “Andere energiecoöperaties in de provincie kunnen daar ook lid van worden.”

Het projectbureau maakt deel uit van de koepelcoöperatie. Piet-Hein: “We werken zonder winstoogmerk en worden gefinancierd door bijdragen van de deelnemende energiecoöperaties, de provincie en investeerders. We werken samen met gemeenten, RES regio’s, ontwikkelaars, adviesbureaus, Stedin en grondeigenaren. Bij het opzetten van het bureau hebben we daarom veel gehad aan het netwerk en de kennis en ondersteuning van de NMU en de provincie.”

“We doen het al”

Piet-Hein: “De samenwerking tussen gemeenten en energiecoöperaties is belangrijk voor het behalen van de doelen uit de Regionale Energie Strategieën (RES) in de provincie. De RES-projecten zijn niet nieuw, we doen het al. Denk aan de verschillende zon-op-dak- en postcoderoosprojecten die al lopen in allerlei plaatsen. En er zit nog van alles in de pijplijn. Wij hebben de ervaring en expertise in huis en kennen de lokale situatie goed. We nodigen gemeenten daarom uit om samen op te trekken. En gemeenten kunnen onze projectleiders waar nodig ook zelf inhuren.”
 

Energiecoöperaties die op zoek zijn naar een projectmanager, kunnen contact opnemen met Energie van Utrecht. Meer informatie is te vinden op www.energievanutrecht.nl.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11