Provinciaal onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen

De provincie Utrecht voert om de vijf jaar een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen en gemeentelijke wegen die overgaan in provinciale wegen. Op 13 locaties langs deze wegen zullen gedurende twee weken camera’s worden geplaatst om het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen in twee richtingen in beeld te krijgen. Dit gebeurt in het najaar.

Stand-Alone met overspanning en camera in de lichtmast

 De uitvoering van het onderzoek is gebaseerd op de landelijke telmethodiek die in 2005 door Rijkswaterstaat is vastgesteld. 

De camera’s registreren de vervoerscodes die op de tankwagens aangeven welke gevaarlijke stof vervoerd wordt. De geregistreerde gegevens worden geëxtrapoleerd naar het gehele jaar. Als uit de tellingen blijkt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen leidt tot een verhoogd extern veiligheidsrisico langs provinciale wegen, dan kan de provincie een afweging maken om bepaalde provinciale wegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uit te sluiten. Het vorige monitoringsonderzoek in 2015 gaf daartoe geen aanleiding. Met behulp van de telgegevens kunnen gemeenten in hun ruimtelijk beleid rekening houden met de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over deze wegen.  Het onderzoek wordt afgerond in december van dit jaar.

Meer informatie

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11