Provinciaal onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen

De provincie voert om de vijf jaar een onderzoek uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen en gemeentelijke wegen die overgaan in provinciale wegen. Het onderzoek vond recent plaats in oktober en november van 2020. Op 13 locaties langs deze wegen werden twee weken camera's geplaatst om het vervoer van gevaarlijke stoffen op provinciale wegen in twee richtingen in beeld te krijgen.

Stand-Alone met overspanning en camera in de lichtmast

De camera's registreerden de vervoerscodes die op de tankwagens aangeven welke gevaarlijke stof vervoerd werden. De geregistreerde gegevens zijn daarna omgerekend naar het gehele jaar.

De externe veiligheidsrisico's op wegen worden vooral veroorzaakt door het transport van brandbare gassen (vooral propaan en LPG). Propaan wordt vooral gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. En LPG als brandstof voor auto's. Het gebruik van LPG voor auto's daalt al enkele jaren. Het aantal transporten met brandbare gassen daalde om bepaalde provinciale wegen uit te sluiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico is vrijwel overal langs de provinciale wegen kleiner dan 0,1x de oriëntatiewaarde (richtwaarde).

Meer informatie

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11