Provinciale Commissie Leefomgeving herbenoemd voor vier jaar

De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) zal ook de komende vier jaar gevraagd en ongevraagd advies geven aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben besloten tot het herbenoemen van de commissieleden.

Gedeputeerde Huib van Essen: ‘Wij zijn blij met de kritische adviezen en de onafhankelijke, scherpe blik van de PCL op maatschappelijke thema’s. Zij houden ons scherp en inspireren ons.’

Jonge onderzoekers

De PCL bestaat uit acht leden en een voorzitter, de tiende plek wordt ingevuld met wisselende jonge onderzoekers. Zij adviseren over onderwerpen als klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Hiermee stimuleert de PCL het debat over grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

De PCL adviseert de provincie op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, door debatten te organiseren, korte films te maken, via schriftelijke adviezen, columns of een combinatie van adviesvormen

Advies over Groene Hart

Eerder adviseerde de PCL om het Groene Hart als een cruciaal onderdeel van de Randstad en niet als op zichzelf staand gebied te behandelen. En vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten riepen de jonge onderzoekers van de PCL het provinciebestuur op om te kiezen voor een daadkrachtiger aanpak van de energietransitie.

De commissieleden zijn onafhankelijk en deskundig op een of meer kerntaken van de provincie. Eens in de zes weken komen ze bij elkaar. Voorzitter van de PCL is organisatieadviseur Dorien de Wit.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl(06) 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11