Provinciale dwangsom biogascentrale nog niet in werking

De rechtbank Midden-Nederland heeft naar aanleiding van de rechtszaak over de last onder dwangsom tussen de provincie Utrecht en de biogascentrale van Van de Groep in Bunschoten-Spakenburg besloten dat deze voorlopig nog niet in werking treedt. Dit betekent dat de provincie de dwangsom die zij, op basis van de huidige vergunning, het bedrijf heeft opgelegd, op dit moment nog niet kan gebruiken om een einde te maken aan de stankoverlast.

De provincie vindt dat de biogascentrale van Van de Groep de geurnormen, die zijn opgenomen in de milieuvergunning, heeft overschreden. Ook waren er veel klachten van stankoverlast via de RUD binnengekomen. Vorig jaar is de handhaving door de RUD geïntensiveerd, waardoor er in januari van dit jaar een last onder dwangsom kon worden opgelegd.

Dwangsom

Van de Groep heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt en heeft de rechtbank gevraagd om dit besluit te schorsen. Op 20 maart heeft de rechtbank besloten dat de last onder dwangsom inderdaad wordt geschorst. Hoewel de rechter tijdens de zitting aangaf dat zij niet twijfelde aan de overlast die omwonenden ondervinden, moet er getoetst worden of voldoende is aangetoond dat het bedrijf de vergunningvoorschriften overtreedt. Dat betekent dat de last onder dwangsom nog niet in werking treedt en de provincie dus (nog) niet kan optreden tegen de stankoverlast. Deze schorsing geldt tot zes weken nadat Gedeputeerde Staten een besluit heeft genomen op het bezwaar dat door het bedrijf is ingediend.

Gedeputeerde Mariette Pennarts: "Ik ben niet blij met deze vertraging, maar ik wil de bewoners wel vragen om klachten over de stankoverlast te blijven melden, zodat we verder kunnen gaan met bewijs verzamelen tegen de bron die deze stankoverlast veroorzaakt. En ik blijf bij mijn standpunt dat ik alle mogelijkheden die tot mijn beschikking staan aangrijp om deze problemen op te lossen."

Informatiebijeenkomst

Op 12 maart is er een bijeenkomst geweest waarbij Statenleden, raadsleden en bewoners met elkaar in gesprek zijn gegaan. Tijdens die avond zijn er veel vragen gesteld en zorgen uitgesproken. Deze vragen met de daarbij behorende antwoorden kunt u vinden op de website van de RUD Utrecht.

Ook werd er door de bewoners gevraagd om een gezondheidsonderzoek. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De provincie is in overleg met de gemeente en de GGD om op korte termijn te starten met dit onderzoek.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11