Provinciale Staten in debat over historische wandelpaden, toekomst openbaar vervoer en een andere manier van provinciebelasting betalen

Bron: Provinciale Staten

Gaan we op een andere manier belasting betalen aan de provincie dan via de wegenbelasting? Het was één van de vragen die werd besproken in de Provinciale Statenvergadering gisteren. Ook werd er gedebatteerd over hoe de komende tien jaar de provincie zich gaat bezighouden met openbaar vervoer en diende een Statenlid zélf een voorstel in om oude wandelpaden te beschermen en te behouden

Provinciale Staten

Hoewel Provinciale Staten normaal stemmen over voorstellen die vanuit Gedeputeerde Staten (GS) worden voorgelegd was er gisteren een uitzondering op die regel. Statenlid Erwin Kamp schreef zelf een initiatiefvoorstel over het beschermen van kerk- en jaagpaden, ook wel trage paden genoemd. Deze paden werden vroeger onder andere gebruikt om trekschuiten over voort te trekken en Kamp wil er voor zorgen dat deze paden en hun historie behouden en toegankelijk blijven.

PS gaan daar nu aan werken door een onderzoek in te stellen naar de cultuurhistorische waarde van deze trage paden en een conferentie te organiseren. Met die informatie gaat de provincie daarna een plan schrijven.

Een andere manier van provinciebelasting betalen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bracht vorig jaar een rapport uit over het heffen van provinciebelastingen. Nu gebeurt dat via de wegenbelasting, ook wel de provinciale opcenten genoemd, maar na 2025 kan dat mogelijk veranderen. De provincie Utrecht overweegt eenzelfde methode te gaan gebruiken als de gemeenten en waterschappen, de onroerende zakenbelasting (OZB).

Op initiatief van de VVD werd dit stuk besproken en wordt GS gevraagd om bij het landelijke provincieoverleg (IPO) aan te geven dat ingezetenenheffing de beste optie is. Daarmee betaalt een inwoner niet meer per bezit van een auto, maar een vast bedrag voor iedere inwoner boven de achttien jaar.

Thilly de Boer beëdigd
Thilly de Boer werd tijdens deze vergadering beëdigd als nieuw Statenlid.

Toekomst van openbaar vervoer in de provincie Utrecht

Het openbaar vervoer is een van de grootste kostenposten van de provincie Utrecht. In het debat werd besproken hoe de komende 10 jaar daarmee om wordt gegaan. Nagenoeg alle fracties hadden daar een grote inhoudelijke bijdrage over.

Zo wordt op initiatief van Partij voor de Dieren aan GS gevraagd om een provinciaal OV-abonnement te onderzoeken. Met dat abonnement zou een inwoner van al het OV de provincie gebruik kunnen maken en dat maakt een reis mogelijk goedkoper.

Ook vragen meerdere fracties, op voordracht van de VVD, aandacht voor de samenhang van het OV-netwerk met ander vervoersmiddelen zoals fiets en (deel)auto. Daarnaast vinden PS, op initiatief van de SGP, dat de provincie de haalbaarheid moet blijven onderzoeken om kleine dorpskernen aan te sluiten met het openbaar vervoer bij plaatsen waar dat nu nog niet mogelijk is.

Een nieuwe fractie

De Provinciale Staten van Utrecht bestaan sinds gisteren officieel uit 14 fracties. De SP, met twee zetels in Provinciale Staten, heeft in goed overleg besloten verder te gaan als twee afzonderlijke fracties: De SP en Socialisten Utrecht.

Meer informatie

De stemlijst, met alle besluiten over Statenvoorstellen, moties en amendementen van deze vergadering, kan je hier vinden.

Op deze pagina kan je de vergadering terugkijken en alle Statenvoorstellen, moties en amendementen inzien.

Wil je ook een keertje meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor jou kan betekenen? Zoek dan contact met de communicatieadviseur van de Statengriffie:

Roel Breet
roel.breet@provincie-utrecht.nl
06 43 24 64 02