Provinciale Staten debatteren over Utrechtse klimaattop, Amersfoort en coronatoegangsbewijs

Bron: Provinciale Staten

De provincie moet samen met de stad Utrecht de mogelijkheden verkennen voor het organiseren van een internationale klimaattop, zoals onlangs in Glasgow. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten heeft daarmee ingestemd, nadat de stad Utrecht een soortgelijke motie aannam. Ook schaarden de Staten zich achter het voorstel ‘Amersfoort Centraal!’ van het provinciebestuur, waarbij afgesproken is hoe de regio Amersfoort de komende jaren gaat groeien.

De vergadering begon met het in memoriam van CDA-Statenlid Willem Wijntjes. Hij kwam vorige maand op 71-jarige leeftijd te overlijden. Voor het provinciehuis hing de provincievlag om die reden de hele dag halfstok. Commissaris van de Koning Hans Oosters hield in het bijzijn van de familie een toespraak in Provinciale Staten en bewonderde de financiële kennis van Wijntjes vanwege zijn achtergrond als accountant. “Hij gold als de financiële nestor van onze Staten", aldus Oosters.

De provincievlag hangt, in verband met het overlijden van Statenlid Willem Wijntjes, halfstok

Klimaattop

Op initiatief van de VVD, D66 en de ChristenUnie werd in een motie voorgesteld om te kijken naar de organisatie van een klimaattop in de stad Utrecht. De gemeenteraad heeft onlangs besloten om daar de mogelijkheden voor te onderzoeken. Provinciale Staten willen dat de provincie zich daarbij aansluit. Gedeputeerde Staten reageerden enthousiast op dat voornemen.

Amersfoort

Het voorstel over de ontwikkeling van de regio Amersfoort kreeg naast een goedkeuring ook een kritische kanttekening mee. Een aantal partijen vond dat een enquête om inwoners bij de plannen te betrekken te licht werd opgevat door Gedeputeerde Staten. De Staten gaven daarom in meerderheid aan, op initiatief van de PVV, dat de opinie van inwoners zwaarder moet wegen.

Coronatoegangsbewijs

Tot slot werd er ook een debat gevoerd over het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Het kabinet denkt na over de invoering van het ‘2G-model’, mogelijk ook bij werkgevers. Dat betekent dat je alleen gevaccineerd of als genezen van het coronavirus naar werk mag komen. Testen is dan geen optie meer.

De fractie van JA21 wilde dat ongevaccineerden binnen de ambtelijke organisatie altijd zonder coronatoegangsbewijs naar het provinciehuis kunnen komen als dit beleid wordt ingevoerd. Gedeputeerde Staten wilden echter eerst het concrete wetsvoorstel uit Den Haag afwachten voordat ze daar een uitspraak over doen en de Staten konden zich daarin vinden. Over het voorstel is uiteindelijk hoofdelijk, per Statenlid, tegen gestemd.

Meer informatie

De stemlijst, met alle besluiten over Statenvoorstellen, moties en amendementen van deze vergadering, kan je hier vinden. 

Op deze pagina kun je de vergadering terugkijken en alle Statenvoorstellen, moties en amendementen inzien. 

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Roel Breet
06 432 46 402
roel.breet@provincie-utrecht.nl