Provinciale Staten ervaren stikstofregels en natuurontwikkeling in Vijfheerenlanden met eigen ogen

Bron: Provinciale Staten

Wat zijn de gevolgen van stikstofuitstoot voor beschermde natuurgebieden in de gemeente Vijfheerenlanden en hoe ontwikkelt de natuur zich daar vandaag de dag? Het waren belangrijke vragen tijdens het bezoek van Provinciale Staten (PS) aan de uiterwaarden van de Lek en de Zouweboezem afgelopen woensdag. Na het bezoek werd de commissievergadering Ruimte, Groen en Water en Wonen (RGW) gehouden in het gemeentehuis in Meerkerk.

Provinciale Staten in Vijfheerenlanden, Zouweboezem

De Zouweboezem en een deel van de uiterwaarden van de rivier de Lek behoren tot Natura2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde gebieden. In beide natuurgebieden is al jaren sprake van een overschot aan stikstofuitstoot, wat slecht is voor de biodiversiteit. Daarom moet volgens de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet de uitstoot in de omgeving omlaag. Op deze locaties zijn bijzondere dier- en plantensoorten te vinden zoals wilde orchideeën en vogelnestjes van de zwarte stern. Statenleden konden met natuurbeheerders spreken over hoe de natuur zich hier ontwikkelt.

Belangrijk bezoek

Commissievoorzitter Dop van Ulzen, van Ruimte, Groen, Water en Wonen, vond het dan ook een belangrijk bezoek voor PS, want de provincie moet stikstofregels in deze kwetsbare gebieden gaan uitvoeren. “We hebben de kaart van stikstofminister Christianne van der Wal uitgevouwen om samen met de mensen van het natuurbeheer en de provincie te kijken naar de gevolgen in onze provincie”.

Provinciale Staten in Vijfheerenlanden, Lek

Van Ulzen verwacht dat de komende tijd veel over deze gebieden wordt gesproken in de vergaderingen van PS. “We hebben stikstof op de agenda staan en Provinciale Staten moeten daar ook over besluiten. We willen weten wat onze gedeputeerde nu voor de provincie Utrecht wil voor het stikstofdossier.” Een ander belangrijk onderwerp is de vossenjacht die van de rechter moest stoppen. Binnen PS spelen discussies welke gevolgen dat heeft op de populatie van weidevogels, onder andere in Zouweboezem.

Commissievergadering op locatie

Na het bezoek aan de natuurgebieden werd in het gemeentehuis van Vijfheerenlanden in Meerkerk vergaderd. “Het is goed om als Provinciale Staten zo nu en dan buiten het provinciehuis te vergaderen om aan te voelen wat er op andere plekken in de regio precies speelt”, aldus Van Ulzen. “Ik wil de gemeente Vijfheerenlanden hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid.”

Provinciale Staten in Vijfheerenlanden, raadzaal

Stikstofdebat

Het debat over de stikstofregels in de provincie Utrecht vindt komende woensdag, 22 juni, plaats in de commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen en begint om 18:30. Deze vergadering volg je vanaf de publieke tribune in de Statenzaal of online via deze link.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02