Provinciale Staten openen de jacht op vergeten historische ‘trage’ wandelpaden

Bron: Provinciale Staten

Misschien loop je er wel eens overheen, zonder dat je het doorhebt: de zogeheten trage paden. Dat zijn spontaan gecreëerde wandelpaden, zoals jaagpaden of kerkenpaden, die in de 15e of 16e eeuw alleen werden gebruikt door voetgangers om zich te verplaatsen. Op initiatief van Provinciale Staten gaat de provincie Utrecht uitzoeken waar deze paden liggen zodat ze beter kunnen worden beschermd.

Op jacht naar trage paden in de provincie Utrecht.

Bedreiging

“Ik heb me laten vertellen dat in heel Nederland al 30.000 kilometer traag pad is opgeheven”, aldus Statenlid Erwin Kamp. Hij schreef een eigen voorstel dat door nagenoeg alle politieke fracties werd aangenomen. Hierin staat dat de provincie Utrecht in kaart moet brengen waar alle Utrechtse trage paden precies liggen en hoe er aan behoud en bescherming van deze wandelroutes kan worden gewerkt.

“Een traag pad is niet iets dat is gecreëerd”, aldus Kamp die erachter kwam dat de provincie geen beleid had voor deze wandelpaden. “Zo’n traag pad is spontaan ontwikkeld door mensen om zich te verplaatsen. Het is heel zonde, als het zo’n rijke historie heeft, als zoiets verdwijnt.

(tekst gaat door onder de afbeelding)

Jaagpad langs de Kromme Rijn, Bunnik
Het Jaagpad bij Bunnik langs de Kromme Rijn (foto: Het Utrechts Archief / 842659

Initiatiefvoorstel

Het gebeurt niet vaak dat Statenleden stemmen over een voorstel van een collega-Statenlid. Meestal oordeelt de politiek over voorstellen van het provinciebestuur, het college van Gedeputeerde Staten. Maar een Statenlid kan, als hij of zij dat wil, ook zelf een initiatiefvoorstel schrijven om de provincie Utrecht aan het werk te zetten.

“Als je een motie indient, zoals heel vaak gebeurt, dan is de kans dat het college die naast zich neerlegt”, zegt Kamp. “En juist vanwege de waarde die ik zie in dit onderwerp, maar ook omdat ik wil dat de provincie er écht iets mee gaat doen, heb ik zelf een initiatiefvoorstel geschreven.”

Help je mee?

De provincie gaat nu uitzoeken waar deze paden liggen. Ken jij ook een traag pad, zoals een jaagpad of kerkenpad, bij jou in de buurt? Help dan mee in onze zoektocht! Stuur een foto en omschrijving naar tragepaden@provincie-utrecht.nl.

Lees hier het volledige initiatiefvoorstel aangenomen door Provinciale Staten op 11 mei 2022.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02