Provinciale Staten schrijven brief aan nieuw kabinet: ‘Bied perspectief aan ondernemers’

Bron: Provinciale Staten

De Provinciale Staten van Utrecht willen dat het nieuwe kabinet actie onderneemt voor ondernemers die door de huidige coronamaatregelen hun deuren moesten sluiten. Dat schrijven de fracties in een brief aan premier Mark Rutte. “Veel ondernemers in onze provincie kunnen door de lockdown hun hoofd niet of nauwelijks boven water houden”, aldus Statenlid Henriëtte Rikkoert, die het initiatief nam om in de pen te klimmen.

Een lege winkelstraat in Amersfoort tijdens de lockdown vanwege corona in 2021

Voor de korte termijn vragen de Staten om voor ondernemers het winkelen via een afsprakensysteem op anderhalve meter afstand mogelijk te maken. Daarnaast wordt in de brief gevraagd om een ruimhartigere compensatie, omdat in de praktijk blijkt de tegemoetkoming niet voldoende is en ondernemers met hoge kosten blijven zitten. Voor de lange termijn moet het kabinet  een strategie ontwikkelen, waarbij sluitingen van winkels in de coronatijd wordt voorkomen.

Steun

Provinciale Staten geven daarmee gehoor aan de signalen die al langer spelen in de zogenoemde ‘non-essentiële sector’. Eerder riepen alle burgemeesters in de provincie Utrecht en de regio FoodValley al op om deze ondernemers meer te ondersteunen.

“We zien dat deze ondernemers allerlei creatieve oplossingen hebben gezocht, maar daar zitten grenzen aan. We horen ook van ondernemers dat de financiële steun onvoldoende is”, aldus Rikkoert. “Voor zelfstandigen is die steun soms zelfs helemaal niet beschikbaar. Wij vinden dat we moeten laten zien dat wij de noodkreten van deze mensen horen en onze stem gebruiken om dat in Den Haag te laten horen.”

Commissaris van de Koning en voorzitter van Provinciale Staten Hans Oosters zal de brief aan het kabinet versturen. Gedeputeerde Robert Strijk van Economische Zaken zal het signaal van de Statenleden overbrengen in het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De volledige brief valt hier te lezen.

Voor meer informatie

Henriëtte Rikkoert
Lid Provinciale Staten Utrecht
06 497 15 662