Provinciale Staten vanaf 1 april digitaal

Bron: Provinciale Staten

Vanaf woensdag 1 april 2020 worden (commissie)vergaderingen en informatiesessies van Provinciale Staten (PS) zoveel als mogelijk digitaal hervat. Zo staan er op 1 april al meerdere digitale informatiesessies op de agenda. Deze sessies vinden plaats via Microsoft Teams.

Naar aanleiding van de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) zijn eerder alle bijeenkomsten van PS tot en met 31 maart 2020 geannuleerd. Vanaf 1 april worden informatiebijeenkomsten en (commissie)vergaderingen zoveel als mogelijk digitaal (en schriftelijk) voortgezet.

Agenda

Een actueel overzicht van de digitale vergaderingen en informatiesessies is terug te vinden op het Stateninformatiesysteem. Woensdag 1 april staan een vergadering van de Financiële Audit Commissie (FAC) en informatiesessies over het Programma Participatie, Klimaatadaptatie en Grondbeleid op de agenda.

In het Stateninformatiesysteem staat bij een informatiesessie of commissievergadering aangegeven hoe u als gast de digitale bijeenkomst live kan bijwonen.

Eerstvolgende PS-vergadering

De eerstvolgende fysieke PS-vergadering staat nu gepland op woensdagmiddag 27 mei 2020, vanaf 13.00 uur. Uit de uitwerking van de noodmaatregelen blijkt dat de volksvertegenwoordiging indien noodzakelijk bijeen mag komen, mits de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. De nadere uitwerking hiervan volgt.

Vanzelfsprekend is dit onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus. De verwachting is dat er snel een wet wordt aangenomen die het mogelijk maakt dat Provinciale Staten digitaal kunnen besluiten. De huidige Provinciewet verbiedt dat.

Voor persinformatie: Communicatieadviseur Provinciale Staten
marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl, 06 - 360 527 82 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11