Provinciale Staten verbreken vriendschapsband met China en sturen stikstofsignaal naar Den Haag

Bron: Provinciale Staten

De voltallige Provinciale Staten stemmen in met het verbreken van de vriendschapsband tussen de provincie Utrecht en de Chinese provincie Guangdong. Daarmee komt een einde aan de 27 jaar durende speciale relatie. De band ontstond in 1995 als wens vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken om bijvoorbeeld handel te drijven en kennis uit te wisselen.

College van Gedeputeerde Staten reageert tijdens behandeling programmabegroting

Vanuit Provinciale Staten is de afgelopen jaren de behoefte ontstaan om de relatie op te zeggen omdat de wereld is veranderd. Vooral de kritiek op de mensenrechten in China is een breed gedragen argument in de politiek. Op initiatief van het CDA blijft de provincie voor de toekomst de mogelijkheden openhouden om alsnog banden aan te gaan met andere provincies of regio’s buiten Nederland.

Stikstof

Provinciale Staten willen ook dat het Rijk stopt met het opkopen van stikstofrechten in de regio zonder dat de provincie Utrecht daar weet van heeft. Volgens de ChristenUnie, samen met een ruime meerderheid van de fracties, wordt daarmee een zorgvuldig proces verstoord om de stikstofuitstoot in de provincie te verlagen.

De provincie is de komende maanden bezig om samen met betrokken partijen, zoals de boeren, een plan te maken om de stikstofuitstoot terug te dringen. Omdat dit een gevoelig proces is willen de partijen dat Gedeputeerde Staten het Rijk aanspreekt op het opkopen van stikstofrechten in de omgeving. Het is volgens Provinciale Staten belangrijk dat ontwikkelingen in het de stikstofdossier open en transparant verlopen zodat de gesprekken die tussen de provincie en de betrokken partijen niet worden verhinderd.

Stemmingen en terugkijken

De stemmingen, met alle besluiten over Statenvoorstellen en ingediende moties en amendementen van deze vergadering, kunt u terugvinden op de webpagina van Provinciale Staten. Dar kunt u ook de vergadering terugkijken.

Wilt u ook een keer meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor u kan betekenen? Zoek dan contact met Roel Breet, communicatieadviseur van de Statengriffie.

Voor persinformatie:
roel.breet@provincie-utrecht.nl06 43 24 64 02