Provinciale website voor circulariteit gelanceerd

Vandaag wordt de website van de Cirkelregio Utrecht gelanceerd. De website is mede tot stand gekomen met steun van de provincie Utrecht en biedt informatie over het hergebruik van afval(stoffen) en circulariteit.

Verbinding en voorbeeld

De website informeert verschillende doelgroepen waaronder ondernemers, organisaties, kennisinstellingen, overheden en inwoners over het circulair maken van de economie. Zo zijn er best practices welke als voorbeeld dienen voor nieuwe initiatieven in de regio. Daarnaast is er een servicepunt waar vragen gesteld kunnen worden over circulariteit en circulaire economie. Ook kunnen ondernemers en bedrijven op de website terecht voor informatie over mogelijkheden voor financiering. 

Beeld 1_Infographic_Laurens Uilenbroek

Circulaire ambities

Het huidige college heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om zich onder andere in te zetten voor de circulaire economie. Dit gebeurt onder meer in samenwerking met meerdere partners,  die samen de Alliantie Cirkelregio Utrecht vormen. 

Verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk (economie): ‘Er is in de samenleving een groeiend besef dat veel spullen en stoffen geen afval zijn maar hergebruikt moeten worden. Omdat we aan het begin van deze ontwikkeling staan, is het belangrijk om informatie waaronder successen of drempels, met elkaar te delen en van elkaar te leren. Op die manier blijft circulariteit niet meer alleen gespreksonderwerp maar wordt circulariteit ook omgezet in beleid dat tot concrete en meetbare resultaten leidt. Deze website is daarin een volgende stap”.     

De nieuwe website is te vinden op de url: www.cirkelregio-utrecht.nl