Provincie in bezwaar tegen besluit ministerie voor opsporen olie en gas

Provincie Utrecht gaat in bezwaar tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de vergunning van Vermilion voor het opsporen van olie en gas te verlengen. Het provinciebestuur is tegenstander van aardgaswinning in de regio Utrecht. Nieuwe winningen passen niet bij de provinciale ambitie om de warmtevraag in 2040 volledig duurzaam in te vullen. Ook vindt de provincie het besluit om over te gaan tot verlenging onvoldoende onderbouwd. De provincie heeft samen met de gemeenten Woerden, Oudewater, Nieuwegein, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Utrecht bezwaar ingediend.

Gas, olie, thermostaat

Het gebied van de opsporingsvergunning is ruim 1100 vierkante kilometer groot. Het grootste deel bevindt zich in de provincie Utrecht en strekt zich uit over dertien Utrechtse gemeenten. In aanloop naar het verlengingsbesluit door het ministerie, hebben de provincie en gemeenten kenbaar gemaakt tegen een eventuele verlenging te zijn.

De ambities van de regio zijn gericht op stimulering van duurzame vormen van energie. De plannen voor duurzame energie zijn onderdeel van het huidige provinciale coalitieakkoord en de provinciale Omgevingsvisie. Een verlenging van de vergunning voor het opsporen van olie en gas past niet bij deze ambities en is daarom onwenselijk en niet gericht op duurzame oplossingen voor toekomst.

Historie

In 2007 heeft het ministerie van EZK een tijdelijke opsporingsvergunning voor olie en gas verleend voor een groot deel van de provincie Utrecht. De vergunning is op 24 november 2018 verlopen. Ruim twee jaar na het verlopen, is deze nu alsnog verlengd door het ministerie en daartegen gaat de regio in bezwaar.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49