Provincie biedt boeren duidelijkheid

De provincie Utrecht heeft vandaag intensief en langdurig gesproken met honderden boeren, waarbij hun zorg over het huidige bedrijf en de toekomst centraal stonden. Tal van vragen over de huidige stikstofproblematiek en de nieuwe regelgeving kwam aan bod.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van landbouw wil eerst overleg met de minister om afspraken te maken over extern salderen. ”Verschil van inzicht met het ministerie wil ik van tafel, we moeten als overheden op een lijn zitten’’. Daarnaast werd duidelijk dat boeren kunnen blijven boeren op basis van hun bestaande vergunning. Daarmee werd onduidelijkheid weggenomen. ”Als u nu bijvoorbeeld een stal heeft met een vergunning voor honderd koeien waar er tachtig staan, dan kunt u na aankoop van de benodigde fosfaatrechten voor 20 koeien nog steeds uw stal vol zetten tot honderd koeien. De beleidsregels hebben daar geen invloed op."

Extern salderen nog van kracht

De benodigde Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) voor bedrijven die stikstofneerslag veroorzaken, kan sinds vrijdag 11 oktober weer aangevraagd worden aan de hand van een set beleidsregels, die door de provincie niet wordt geschrapt. Extern salderen met varkensrechten, pluimveerechten en fosfaatrechten is nog niet van kracht en daarover willen de provincies met spoed afspraken maken met de minister. Bij extern salderen neemt een bedrijf dat meer stikstof wil uitstoten de bestaande en vergunde stikstofrechten over van een ander bedrijf. Voor intern salderen geldt geen peildatum. Ook dit was voor de aanwezige boeren verhelderend.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49(030) - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11