Provincie biedt Utrechtse agrariërs ondersteuning met plattelandscoach

Provincie Utrecht gaat agrariërs op een nieuwe manier ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. De provincie zet zogenoemde plattelandscoaches in. Agrariërs en erfeigenaren staan in deze tijd voor de veel keuzes. Ontwikkelingen in de sector zijn van invloed op de bedrijfsvoering en op de toekomst. Daarom biedt de provincie een onafhankelijk persoonlijk adviseur aan die kan begeleiden en meedenken bij de keuzes.

bodemdaling - slootonderhoud

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “De provincie Utrecht hecht veel waarde aan de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond en boeren zijn onmisbaar voor onze voedselproductie. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en innovaties in hun bedrijf.”

Keukentafelgesprekken

Een plattelandscoach begeleidt boeren en erfeigenaren met persoonlijke ‘keukentafelgesprekken’. Erfeigenaren zijn mensen die nog geen begruik maken van bijvoorbeeld een woning of stal op een (vaak) voormalige boerderij. De coach ondersteunt bij vragen die er zijn rondom het bedrijf en het erf. Het gaat onder meer om begeleiding bij het starten met kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Ook kan de coach helpen bij een bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging. De coach kan desgewenst ook meedenken over mogelijkheden voor aanpassing van de bestemming van het erf, naar bijvoorbeeld wonen, zorgen, en recreatie.

Coach

Elke coach is onafhankelijk, kent de boerenpraktijk en heeft hart voor de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied. De coach geeft begeleiding, brengt kansen in kaart en helpt eventuele knopen door te hakken. Ook kan hij of zij praktische ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidie of een vergunning. Elke Utrechtse agrariër of erfeigenaar krijgt een aanbod op maat, passend bij de plannen om toekomstbestendig te worden.

 

Dorine Zwaan in weiland

Dorine Zwaan gaat aan de slag als één van de twaalf plattelandscoaches in de provincie Utrecht. “Ik werk al langer voor agrariërs, bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten. Ik begeleid dan de familie in het ingewikkelde juridische en financiële traject. Voor dat soort trajecten kunnen Utrechtse agrariërs en erfeigenaren ons als plattelandscoaches vragen.”

Plattelandscoaches, een mooi initiatief om de landbouw te begeleiden in tijden waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden

melkveehouder Anthony Rietveld
anthony rietveld melkveehouder

Aanbod voor inzet van plattelandscoach

Anthony Rietveld heeft een melkveehouderij nabij Kockengen. Hij heeft zich ingeschreven bij het project en wil gebruik gaan maken van een coach. "Het is een mooi initiatief om de landbouw te begeleiden in tijden waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden en toch toekomstperspectief en een verdienmodel moet zijn", aldus de melkveehouder.

Utrechtse agrariërs en erfeigenaren kunnen gebruik maken van 25 uur volledig gefinancierde begeleiding. Tegen een kleine vergoeding is het mogelijk om het aantal uur begeleiding uit te breiden met nog eens 18 uur. Het aanbod geldt tot begin 2023 en is ontstaan uit een samenwerking van gemeenten, landbouworganisaties, collectieven, Landbouwnetwerk Regio FoodValley, Gebiedscommissie West en het landbouwbedrijfsleven.

Aanmelden

Aanmelden voor het project met de landbouwcoaches, kan middels het formulier op Lami.nl.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11