Provincie draagt financieel bij aan het ondergronds aanbrengen van hoogspanningsleidingen

De provincie Utrecht draagt in totaal 3 miljoen euro bij aan het ondergronds aanbrengen (verkabeling) van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Veenendaal en Nieuwegein. Verkabeling heeft een positief effect op de gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast is er (her)ontwikkeling mogelijk op de grond waarboven de hoogspanningsleidingen hingen, zoals woningbouw.

De gemeente Veenendaal ontvangt van de provincie circa 2,4 miljoen euro voor de ruim vijf kilometer verkabeling. Onder de hangende kabels liggen woningen, bedrijven en voorzieningen, waaronder sportvelden. Nieuwegein krijgt circa 0,6 miljoen euro, specifiek voor de verlenging onder het Amsterdam-Rijnkanaal, waar een aantal woningen en woonboten recht onder de bovengrondse hoogspanningsleiding ligt. Door de hoogspanningsleidingen ondergronds aan te leggen, ontstaat er ruimte voor de bouw van ongeveer 120 woningen. Hierdoor kan de wijk Blokhoeve in Nieuwegein eindelijk afgebouwd worden. Het Rijk neemt circa 80 procent van de aanlegkosten van Tennet voor haar rekening.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “Het is goed om te zien dat, dankzij de financiële bijdragen van het Rijk, de gemeenten en de provincie, de hoogspanningsleidingen ondergronds aangelegd kunnen worden. Dit komt de gezondheid en veiligheid van onze inwoners ten goede.”

Op korte termijn sluit de gemeente Veenendaal een realisatieovereenkomst van vier jaar met TenneT. Nieuwegein volgt een jaar later. Aanleiding is de, per 1 januari 2019, in werking getreden Wet VET (Voortgang Energie Transitie). Deze wet maakt het mogelijk om op verzoek van een gemeente bestaande hoogspanningsverbindingen in stedelijke gebieden onder de grond aan te brengen.