Provincie draagt financieel bij aan ontwikkeling Lunettenpark

De provincie Utrecht geeft met bijna een miljoen euro een stevige financiële injectie aan de ontwikkeling van het 70 ha grote Lunettenpark door de gemeente Utrecht. Dit doet zij vanuit haar programma de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Lunet

Restauratie vier forten

In het ambitieuze plan, een miljoenenproject, zijn de vier Lunetten het vertrekpunt. Deze forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de dragers van het gebied en markeren de overgang van stad naar buitengebied.

Het plan omvat onder andere de restauratie van de vier Lunetten, onderzoeken naar een duurzame exploitatie, branding van de forten, versterking van de verbinding met het omliggende gebied en een onderzoek naar herstel van een historische brug over de Kromme Rijn.

Start werkzaamheden

De eerste werkzaamheden zijn al gestart. Gedeputeerde Cultuur Rob van Muilekom is enthousiast: “We willen de forten en hun omgeving een inspiratiebron laten zijn voor de ontwikkeling van de stad en het buitengebied. Dat is bij de vier Lunetten zeer goed gelukt. Met het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie gaan we in meer gebieden onze provincie bijzonder, toegankelijk en aantrekkelijk maken.”

Stadspark

Tot nu toe liggen drie forten goeddeels verscholen in dichte begroeiing, maar de komende jaren wil de gemeente deze cultuurschatten en het aanliggende gebied openen voor bewoners en recreanten en omzetten in een nieuw stadpark. Het Lunettenpark wordt daarmee de eerste grote concrete uitwerking van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd dat een groter gebied behelst.

Blij met steun

Wethouder Klaas Verschuure van Ruimtelijke Ontwikkeling is blij met de steun: “De gemeente Utrecht wil Maarschalkerweerd verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar parklandschap. We gaan hier extra aandacht besteden aan de combinatie van groen, recreatie, sport en cultuurhistorie. De forten willen we met zorg opknappen en meer zichtbaar maken zodat Utrechters weer kunnen genieten en leren van ons erfgoed.”

Groen recreatief netwerk

Het Ontwikkelperspectief, dat in juli 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad, schetst Maarschalkerweerd als groene verbinding tussen stad en ommeland en daarmee als essentiële schakel in het groene recreatieve netwerk rond de stad. In realiteit gaat het vooralsnog om een versnipperd gebied zonder duidelijke identiteit, mede doordat het op meerdere plekken doorsneden wordt door grote wegen en spoorwegen. De gemeente wil dit beeld kantelen en het gebied omvormen tot een samenhangend groen gebied.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11