Provincie en gemeenten samen voor groen om de stad

Op 5 oktober 2020 is de beheerovereenkomst Recreatie om de Stad 2020-2023 ondertekend door de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein en Bunnik, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze overeenkomst is gericht op het beheer en daarmee het behoud groen om de stad omdat dat een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving.

Projecten_RodS

 

De organisaties zien, juist in deze tijd, hoe belangrijk het is dat inwoners kunnen genieten van een mooie groene omgeving. Dichtbij huis is veel moois te vinden aan groen en dat willen ze graag zo houden. Het gaat om het beheer van de volgende gebieden: Gagelbos, Nieuw-Wulven, IJsselbos en landgoed Haarzuilens. Deze gebieden zijn belangrijk voor de inwoners uit de hele regio Utrecht.

Afronding Recreatie om de Stad

De groene gebieden zijn ooit aangelegd en ontwikkeld vanuit het programma Recreatie om de Stad om evenwicht te bieden aan de steeds groter wordende stedelijke omgeving. Dit begon als Rijksprogramma, maar met de bezuinigingen op groen in 2011 was er geen geld meer voor de inrichting en het beheer van deze gebieden. De organisaties hadden wel een groene ambitie en besloten de ontwikkeling en het beheer van de gebieden toch samen mogelijk te maken. Het programma Recreatie om de Stad loopt in 2020 af, dit was een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, IJsselstein, Houten, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Groen groeit mee

Het programma Recreatie om de Stad is afgerond, maar de Utrechtse regio blijft groeien. Deze groei betekent ook meer behoefte aan groene recreatieruimte en natuur. Tel daarbij de noodzakelijke veranderingen op waar de groene ruimte voor staat: meer duurzame landbouw, ruimte voor het opwekken van elektriciteit, meer biodiversiteit, opvangen van klimaatveranderingen en meer mogelijkheden voor een gezondere levensstijl. Dan is duidelijk dat een effectieve bundeling van krachten dringend noodzakelijk is. Groen is ons ‘kapitaal’ en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat in de regio. We moeten ervoor zorgen dat we dit kapitaal niet aantasten, maar juist laten meegroeien. Gemeenten en provincie maken hier komende periode een gezamenlijke aanpak voor onder de noemer ‘Groen groeit mee’.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “De afgelopen periode hebben onze inwoners veel gebruik gemaakt van het groen in hun directe omgeving: mensen gingen meer fietsen en wandelen en genoten van al het moois dat de provincie te bieden heeft. Die groene kwaliteit willen we graag behouden voor onszelf en de volgende generaties. Daarom zetten we ons in voor het beheer ervan én voor de toekomstige ontwikkeling.”

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl(030) 258 20 07 / 06 - 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11

Volg de provincie op twitter