Provincie geeft 2 miljoen voor ontwikkeling gebied Langs Eem en Spoor in Amersfoort

De provincie Utrecht wil met een bijdrage van 2 miljoen euro de bouw van 3.000-4.000 woningen in het gebied Langs Eem en Spoor/Kop van Isselt in Amersfoort een stap dichterbij brengen. Het geld wordt gebruikt om de ROVA (milieubrengstation en het regionaal overslagcentrum) te verplaatsen naar een andere locatie. Dit geeft een impuls aan de herontwikkeling door de gemeente Amersfoort van het gebied tot een uniek woon-, werk- en recreatiegebied. Op 9 december nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de financiële bijdrage.

Industrieterrein

 

De regio Amersfoort behoort al jaren tot de meest gespannen woningmarktregio's van Nederland. Om de druk op de woningmarkt weg te nemen zijn meer woningen nodig. Met de herontwikkeling van het gebied worden er 3.000 tot 4.000 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 35 procent van de woningen in het sociaal segment valt en 20 procent in het middensegment.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Het gebied Langs Eem en Spoor is een mooi voorbeeldproject van hoe een verouderd bedrijventerrein bij een station wordt heringericht tot een gebied waar wonen, werken en recreëren worden verenigd. En ik ben ervan overtuigd dat wij als provincie het verschil kunnen maken door actief met partijen samen te werken en te zorgen voor de benodigde financiële middelen, maar daar hebben we ook het Rijk voor nodig, zodat hier uiteindelijk 3.000 tot 4.000 woningen neergezet kunnen worden.”

Samenwerking

In 2019 zijn gemeente en provincie een intentieovereenkomst aangegaan als opmaat naar een langjarige samenwerking bij de transformatie van het gebied Langs Eem en Spoor. Partijen hebben gedeelde ambities op het vlak van bijvoorbeeld de woningbouwopgave in dit gebied, gezond stedelijk wonen, duurzaamheid en mobiliteit. Beide partijen zijn voorstander van deze integrale ontwikkeling waarbij de opgaven gecombineerd worden opgepakt. De samenwerking tussen provincie, gemeente en betrokken partijen in het gebied is dan ook intensief.  

Versnelling woningbouw

De herontwikkeling sluit aan bij de ambitie van de provincie om 10.000 woningen per jaar te bouwen, waarbij gestreefd wordt naar tenminste 50 procent in het sociale en middeldure segment. Met het Uitvoeringsprogramma Versnelling woningbouw 2021-2024 worden de bestaande inspanningen geïntensiveerd. De provincie pakt nog meer haar rol als stimulator en facilitator om de woningproductie op te voeren.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11