Provincie hijst regenboogvlag

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat homohaat en de sociale onwenselijkheid ervan wordt aangepakt. Door het hijsen van de regenboogvlag ondersteunt zij de actie waarbij individuen, organisaties en gemeenten vandaag aandacht vragen voor dit probleem. Dit gebeurt in meer dan 100 landen.

Regenboogvlag

De internationale dag tegen homofobie, bifobie, interseksefobie en transfobie is een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel haat op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie en sekse kenmerken. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHOT (International Day Against HOmophobia and Transphobia), Om inclusief te zijn en de veelkleurigheid van de samenleving in seksuele oriëntaties en gender identiteit en expressie te benadrukken, staat 17 MEI voor ‘een wereldwijde viering van seksuele en gender diversiteit’.

Gedeputeerde Rob van Muilekom:”Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is en daar uiting aan kunnen geven zonder bang te hoeven zijn voor agressie, discriminatie of geweld. Maar alleen een vlag hijsen, lost het probleem niet op. Samen met Regenboogsteden Utrecht en Amersfoort, het COC Midden Nederland en Movisie werken we aan een betere veiligheid en welbevinden voor iedere inwoner van onze provincie. Waarbij bekendheid met en bewustwording van seksuele- en genderdiversiteit belangrijk is om angst en geweld tegen te gaan.”

Scholen

Jongeren die hiervoor speciaal zijn opgeleid door het COC organiseren gesprekken met leeftijdsgenoten op scholen. De provincie kijkt vanuit de Sociale Agenda, samen met Utrecht en Amersfoort, ook hoe dit kan worden toegepast om meer scholen en op welke manier docenten er meer bij betrokken kunnen worden. Het streven is om op 11 oktober, Coming Out Day, een aanpak hiervoor te presenteren.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32