Provincie houdt weer toezicht op reclame buitengebied

Vanaf 1 juli 2021 gaat de handhaving in opdracht van de provincie Utrecht van start. Vanwege corona is in het voorjaar van 2021 en 2020 met de RUD Utrecht afgesproken dat zij enige tijd coulance betrachtte wat betreft reclame-uitingen in het buitengebied.

bodemdaling - veenweidegebied

Nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld, is het moment weer gekomen om het toezicht en de handhaving weer op te starten.
De provincie Utrecht hecht aan een open, net landschap zonder al te veel wildgroei aan borden. We hopen dat ondernemers inmiddels ander (digitale) vormen hebben gevonden om klanten te vinden en te binden. Landschapsregelgeving biedt daarnaast nog steeds enige ruimte aan lokale ondernemers om hun producten onder de aandacht te brengen.

Uiteraard zal de RUD Utrecht rekening houden met de voorstellen voor de definitieve Omgevingsverordening met daarin de versoepelingen. Mochten er nu overtredingen zijn die straks vrijgesteld zijn, dan zal de RUD Utrecht deze zaken niet oppakken, en mocht het andersom gelden, dan zal de RUD Utrecht in gesprek gaan met de eigenaar.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01