Provincie investeert in versterking regionale voedselketen en stimulering gezond en duurzaam voedsel

Het provinciebestuur van Utrecht heeft plannen vastgesteld waarmee wordt gewerkt aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem in de regio. In het zogenoemde ‘Uitvoeringsprogramma Voedselagenda 2022’ staat onder meer dat de provincie projecten zal ondersteunen die de afstand tussen voedselproducent en -consument zal verkleinen. Door duurzame korte keten initiatieven te ondersteunen, krijgt de consument meer duidelijkheid over de herkomst van hun eten en hebben boeren meer kans op een eerlijke prijs voor hun product.

Voedselplannen - Tomatenkwekerij De Groot Toamtes

In onze provincie liggen stad en platteland nooit ver uit elkaar. Veel inwoners wonen binnen fietsafstand van een boer. In de regio bieden al veel boeren de mogelijkheid om producten direct op het erf te kopen. Toch gaat een groot deel van onze dagelijkse voeding via een lange keten van producent naar consument. De toegang tot gezond en duurzaam voedsel is niet altijd vanzelfsprekend voor inwoners. De provincie neemt verantwoordelijkheid en werkt aan een gezond, duurzaam, en regionaal voedselsysteem. Gedeputeerde Huib van Essen: “Met onze aanpak versterken we enerzijds de positie van lokale voedselproducenten en anderzijds maken we consumenten bewuster over gezonde voeding. We zijn samen met de betrokken partijen aan de slag en maken de komende jaren belangrijke stappen richting een gezonder voedselsysteem in onze regio.”

Plannen

Met het uitvoeringsprogramma stimuleert de provincie verschillende projecten en activiteiten van initiatiefnemers. Eén van de doelen is dat lokaal voedsel meer beschikbaar komt in horeca, zorginstellingen en supermarkten. Het consumeren ervan wordt zo toegankelijker. Een project dat ondersteuning krijgt van de provincie is bijvoorbeeld het initiatief om lokale voedselcafés te organiseren. Tijdens zulke bijeenkomsten ontmoeten voedselproducenten, consumenten, beleidsmakers, leerkrachten en ondernemers elkaar. Het helpt om nieuwe samenwerkingen op het vlak van educatie in relatie tot voedsel te starten. Ook onderzoekt de provincie gezamenlijk met korte keten initiatieven welke knelpunten en barrières opgelost kunnen worden, zodat voedsel makkelijker van de boer bij de consument komt. Het gaat hierbij om mogelijke knelpunten op het gebied van logistiek, verwerking en verpakking.

Investering

Voor het jaar 2022 is een bedrag begroot van 300.000 euro voor het stimuleren en initiëren van initiatieven en projecten. Met het beleid geeft het college invulling aan ambities uit het coalitieakkoord. In 2021 ging de provincie van start met het versterken van de korte keten en het bevorderen van gezonde en duurzame voedselkeuzes. 

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37