Provincie start preventieve bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups is weer in aantocht. Onder het motto ´voorkomen is beter dan genezen´ is de provincie op 11 mei gestart met het besproeien van ruim 4000 eiken langs provinciale wegen.

Eikenprocessierupsen in een kluwen bijeen

Deze preventieve sproeibeurt moet zo veel mogelijk voorkomen dat de rupsen hun nesten gaan bouwen in de bomen en allergische reacties veroorzaken bij voorbijgangers (jeuk, huiduitslag en zwelling).

Werkzaamheden

De sproeiwerkzaamheden duren ongeveer een week en vinden hoofdzakelijk ’s avonds en ’s nachts plaats. Op die manier geven de werkzaamheden zo min mogelijk hinder. De werkzaamheden worden uitgevoerd als het niet hard waait en als het niet regent. Alleen dan kan er gericht gesproeid worden en spoelt het bestrijdingsmiddel niet meteen weg.
Het preventief sproeien gebeurt met een goedgekeurd biologisch middel en vindt plaats op het moment dat de bomen ongeveer 50% van hun bladeren hebben en de larven net begonnen zijn om de bladeren aan te vreten. Waterwingebieden en gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen worden bij de bestrijding overgeslagen.

Welke bomen?

De te behandelen 4000 eiken staan verspreid langs de diverse provinciale wegen. De experts van de provincie weten uit ervaring van voorgaande jaren welke bomen favoriet zijn bij de processierupsen. Het sproeien betreft voornamelijk de bomen langs de fietspaden en de parallelwegen, omdat de contactkans tussen de brandharen van de rups en voorbijgangers daar het grootste is.

Inspectie vanaf juni

Vanaf juni controleert de provincie de eikenbomen op de aanwezigheid van rupsennesten en ook meldingen van omwonenden of weggebruikers zijn van harte welkom. Het gaat hier opnieuw om de eikenbomen op de risicolocaties, waarbij er kans is dat mensen in contact komen met de brandharen van de rups. Ondanks de preventieve behandeling, kunnen er in deze bomen alsnog nesten aanwezig zijn. Als dat het geval is, worden de bomen voorzien van een rood-wit waarschuwingslint. Vervolgens stuurt de provincie haar aannemer op pad om de nesten te verwijderen. De piek van de aanwezigheid van nesten en de overlast ligt in de maand juli.

Loket voor vragen, meldingen en klachten

Meer informatie over de aanpak van de eikenprocessierups is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/eikenprocessierups
Met vragen, meldingen of klachten over de processierups in bomen langs provinciale N-wegen, kunnen bewoners of weggebruikers bellen of mailen met de provincie Utrecht:

Telefoonnummer: 030-2582088
Email: processierups@provincie-utrecht.nl

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.