Provincie stelt regels op voor bewerkt groenafval

Bokashi is bewerkt groenafval dat ontstaat na vergisting van organisch materiaal, zoals blad en maaisel. Het wordt door marktpartijen steeds vaker aangeprezen als een prima middel om de bodemkwaliteit te verbeteren. Omdat de kwaliteit van bokashi erg kan verschillen, heeft de provincie regels opgesteld over het gebruik. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de productielocatie, maar ook of aangeboden bokashi voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

lange weide

In Nederland worden maximaal 60 proefprojecten voor toepassing van bokashi toegestaan. Via monitoring wordt de objectieve meerwaarde van toepassing van bokashi onderzocht, zoals onder andere de effecten op gewassen en bodemgesteldheid. De wijze van monitoring moet voldoen aan vereisten uit het landelijk Kennisprogramma.

Drie pilots

In de provincie Utrecht is er ruimte voor maximaal drie pilots, waarvan er inmiddels al één is ingevuld, namelijk het pilotproject in de gemeente Woerden. Met de komst van de Omgevingswet, naar verwachting halverwege 2022, zijn niet langer de provincies maar de gemeenten bevoegd gezag wat betreft toepassing van bokashi. 

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01