Provincie stemt in met plannen voor méér en gezondere Utrechtse bossen

in Natuur

Een voorstel om beleid te maken voor de aanleg van meer en gezondere bossen in de provincie is aangenomen tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Het provinciebestuur gaat de plannen nu nader uitwerken in strategisch bosbeleid. Het verhogen van de biodiversiteit wordt een belangrijke pijler in het strategisch bosbeleid.

bos Utrechtse Heuvelrug

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is opgetogen: “Ik vind het belangrijk dat we goed nadenken over de toekomst van onze bossen, want bomen zijn van grote waarde. Bossen zijn een belangrijk onderdeel van de Utrechtse natuur en zijn van meerwaarde voor de biodiversiteit. Bomen leveren ons schone lucht op en bossen zijn ook een goede plek om bijvoorbeeld te wandelen.”

Nederland telt op dit moment ongeveer 370.000 hectare bos, waarvan circa 18.000 hectare in de provincie Utrecht ligt. De kwaliteit van de Utrechtse bossen staat onder druk, onder andere door verdroging. De provincie Utrecht heeft tot nu toe vooral gefocust op bescherming van bestaande bosgebieden, maar wil in het nieuwe beleid ook inzetten op meer bomen in stedelijk en landelijk gebied.

Biodiversiteit

Een verhoging van de biodiversiteit in de Utrechtse bossen zal een pijler worden. Een vitaal bos herbergt een rijkdom aan soorten dieren en planten. Met nieuw bosbeleid wil de provincie inzetten op het toekomstbestendig maken van de Utrechtse bossen met behoud van de diverse maatschappelijke functies, zoals wandelen en recreëren. Nieuwe bossen zijn ook een effectieve klimaatmaatregel, omdat bomen de capaciteit hebben om CO₂ op te nemen. Daarmee levert het een gezondere leefomgeving op voor inwoners van de provincie Utrecht. 

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49(030) - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11