Provincie Utrecht en GGD organiseren kennisatelier gezonde leefomgeving

Het gezond en veilig inrichten van de omgeving waarin wij wonen levert veel gezondheidswinst op. Een uitdaging waarbij gemeenten een belangrijke rol spelen. In het kennisatelier ‘Gezonde Leefomgeving: hoedan?!’ op 30 januari 2020 staan we stil bij goede voorbeelden uit de regio en praktische instrumenten die gemeenten kunnen helpen bij het realiseren van een gezonde leefomgeving.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De uitdaging waar we in de regio Utrecht gezamenlijk voor staan is de leefomgeving zo in te richten dat deze ook daadwerkelijk uitnodigt tot gezond gedrag. Provincie Utrecht en GGD regio Utrecht ondersteunen gemeenten hierin en organiseren daarom samen dit Kennisatelier.

Omgevingswet

De Omgevingswet biedt kansen om een gezonde leefomgeving steviger te verankeren in het gemeentelijk beleid. Het kennisatelier ‘Gezonde Leefomgeving: #hoedan?!’ biedt een gevarieerd en interactief programma, met bijdragen vanuit praktijk, beleid en wetenschap. Zo vertelt gemeente Veenendaal over haar aanpak, licht RIVM enkele praktische instrumenten toe en gaan de deelnemers in themasessies aan de slag met de vraag: #hoedan?

Themasessies

Naast het plenaire programma is er is één ronde met vijf themasessies:

  1. Aanbevelingen en inrichtingsprincipes voor een gezonde leefomgeving
  2. Maptable, de toegevoegde waarde van een digitale ontwerptafel voor ruimtelijke inrichting
  3. Van normen naar waarden in gezondheidsbescherming
  4. Betrekken van inwoners voor een gezonde leefomgeving
  5. Gezondheid in de Omgevingsvisie (gemeente Veenendaal)

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en een aanmeldformulier vindt u op de website van de GGD regio Utrecht.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11