Provincie Utrecht feliciteert Hanke Bruins Slot met haar voordracht

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot wordt door het CDA voorgedragen als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

gedeputeerde Hanke Bruins Slot

Hanke Bruins Slot is door het CDA voorgedragen als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het nieuwe kabinet Rutte IV. De provincie is trots dat de Utrechtse gedeputeerde Bruins Slot een belangrijke rol in de nieuwe regering gaat spelen. Sinds 2019 is Hanke Bruins Slot gedeputeerde voor het CDA met onder andere Natuur, Landbouw, Bodem & Water en Sport en Bestuur in portefeuille.

Commissaris van de Koning Hans Oosters: “De eervolle voordracht roept gemengde gevoelens op. Hanke Bruins Slot is zeer succesvol geweest in haar bestuurlijke werk voor de provincie. Haar inhoudelijke kennis, betrokkenheid en collegialiteit zullen zeer worden gemist. Anderzijds is het prachtig dat zij haar grote bestuurlijke talent nu voor het land en het openbaar bestuur gaat inzetten. Ze blijft dus gelukkig in de buurt!”

Naar verwachting zal het nieuwe kabinet maandag 10 januari van start gaan. Daarna start de zoektocht naar een opvolger van Hanke Bruins Slot als gedeputeerde.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69