Provincie Utrecht gaat in hoger beroep tegen verworpen stikstofbesluiten

Het provinciebestuur van Utrecht gaat in hoger beroep tegen rechterlijke uitspraken waarin besluiten over vergunningen en handhaving van zeventien agrarische bedrijven en een slachterij zijn verworpen. De provincie wil definitieve duidelijkheid krijgen door een uitspraak van de Raad van State.

Koe

De uitspraken door de Rechtbank Midden-Nederland van september dit jaar hebben voor nog meer onzekerheid gezorgd bij de betrokken ondernemers. Door de uitspraak opnieuw te toetsen bij een hogere rechter, hoopt de provincie definitieve duidelijkheid te krijgen en vervolgens in de praktijk uitvoerbare regels waar ook de betrokken bedrijven mee verder kunnen.

Stikstofregels

Bedrijven die neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden kunnen veroorzaken, moeten voldoen aan de stikstofregels van de Wet natuurbescherming. De provincie gebruikt die regels bij het afgeven van vergunningen en het houden van toezicht op die bedrijven. De uitspraken van de rechtbank draaien om de vraag of de stikstofbesluiten bij het afgeven van vergunningen en de handhaving daarop door de provincie wel passen binnen de stikstofregels.

Landelijke problematiek

De stikstofbesluiten van de provincie zijn gebaseerd op landelijke standaarden. Deze staan door de uitspraken ter discussie. Ook andere provincies hebben daarmee te maken en andere rechtbanken hebben inmiddels vergelijkbare uitspraken gedaan.

Aanpak

Provincie Utrecht werkt aan het aanpakken van de stikstofproblematiek. Doel van de stikstofaanpak is om samen met het Rijk, boeren, terreinbeherende organisaties, bouwers en overige maatschappelijke partijen de stikstofuitstoot te verminderen, Natura 2000-gebieden te versterken en maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49