Provincie Utrecht helpt mee om gezondheid inwoners te bevorderen

De provincie wil dat iedereen een zo gezond mogelijke leefomgeving heeft. Daarom ondertekende gedeputeerde Rob van Muilekom namens de provincie de overeenkomst Citydeal Health Hub. De overeenkomst is een samenwerking met verschillende partners. Het doel is om de gezondheid van de inwoners van de provincie te bevorderen en de gezondheidsverschillen te verkleinen.

Citydeal Health Hub
Foto: gedeputeerde Rob van Muilekom en Marian Dobbe van KOOS Utrecht tekenen de overeenkomst Citydeal Health Hub

Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'De plek waar mensen wonen en werken is van grote invloed op de gezondheid. Maar ook de blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging of de mogelijkheden om te kunnen bewegen en te recreëren zijn van groot belang. Voor ons als provincie heeft het prioriteit om onze inwoners een gezonde en veilige leefomgeving te bieden. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we onze partners hard bij nodig.'

De provincie Utrecht werkt al een paar jaar samen met gemeenten, zorgpartners, private partners, kennis- en onderwijsinstellingen in de Health Hub Utrecht. Deze samenwerking startte in 2016 met de ondertekening van de Citydeal Health Hub. De samenwerking verloopt goed en het aantal deelnemers neemt nog steeds toe. Daarom is er besloten om de samenwerking te verlengen.

Health Hub Utrecht

Vanuit de Health Hub Utrecht werkt de provincie bijvoorbeeld samen in de Regiodeal Vitale Wijken. Hierbij gaat het om een integrale aanpak, met zowel aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie. De aanpak richt zich in eerste instantie op vier wijken: Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32