Provincie Utrecht investeert 7,6 miljoen in verkeersveiligheid

Vanaf 2021 start de provincie Utrecht met het investeren van 7,6 miljoen euro in het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Utrecht. De helft van dit bedrag is afkomstig van het kabinet dat extra geld beschikbaar heeft gesteld voor verkeersveiligheidsprojecten, zoals het veiliger maken van gevaarlijke kruispunten, fietspaden, wegen en rotondes. De provincie zet dit bedrag in voor infrastructurele projecten in Bunnik, Baarn en Woudenberg. 

Meer geld voor verkeersveiligheid

De investering is een onderdeel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat twee jaar geleden samen met diverse partners maakte om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Afgelopen jaar diende de provincie Utrecht een aanvraag in voor het ontvangen van een rijksbijdrage. Voorwaarde voor toekenning van deze subsidie is dat de provincie de helft van het bedrag voor een verkeersingreep zelf betaalt.

Impuls verkeersveiligheid

De provincie is verheugd met de toekenning van dit extra geld. Gedeputeerde Schaddelee: “We zijn heel blij dat de minister deze rijksbijdrage ter beschikking stelt. Verkeersveiligheid is een heel belangrijk thema voor de provincie Utrecht. Met deze bijdrage kunnen we een extra impuls geven aan de verkeersveiligheid en samen met onze partners aan de slag gaan om het verkeer in onze provincie veiliger te maken.”

Rijkssubsidie voor projecten in gemeenten Bunnik, Baarn en Woudenberg

De toegekende rijkssubsidie wordt ingezet voor de aanleg van:

  • fiets(suggestie)stroken inclusief de aanleg van twee plateau’s en twee drempels op de parallelweg van de N229 tussen Odijk en Werkhoven.
  • twee fietstunnels: één onder de Wakkerendijk (N221) in Baarn en één onder de Maarsbergseweg (N226) bij rotonde Woudenberg (kruising N224/N226).
  • een rotonde op de kruising van de Wakkerendijk (N221) met de noordelijke toe- en afrit van de A1 in Baarn.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11