Provincie Utrecht maakt werk van klimaatbestendigheid

In 2050 wil de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig zijn. De provincie komt daarom met een programmaplan waarin de ambities en de te nemen stappen voor de komende vier jaar zijn uitgewerkt.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het veranderende klimaat zorgt ook in onze provincie voor uitdagingen. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden of gezondheidsklachten bij mensen tot gevolg. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft.”

De provincie Utrecht zet in op een klimaatbestendige en waterveilige regio. Dat gebeurt door het stimuleren van slimmere manieren van wonen, werken en bouwen. De provincie vindt het belangrijk dat waar mogelijk woningen, kantoren en infrastructuur anders aangelegd worden, ter voorkoming van wateroverlast en hittestress. Hierin werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen in een gebied of van een project. Samen is het mogelijk de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en om te buigen naar kansen.

Richtinggevend

Klimaatadaptatie wordt een vast en richtinggevend onderdeel van al het provinciale beleid. Een belangrijke pijler daarin is het bewuster maken van inwoners, organisaties en bedrijven van het feit dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Dat kan door meer ruimte te maken voor beplanting, het opvangen van regenwater of door meer schaduw te creëren. De provincie wil ook het initiatief nemen voor pilots en innovaties die de regio meer klimaatbestendig maken. Daarmee is en blijft de provincie ook een aantrekkelijke regio voor (kennis)bedrijven.

De maatregelen om de provincie klimaatbestendig te maken vormen ook een kans om andere doelen te realiseren voor een gezonde en vitale regio. Het gaat dan bijvoorbeeld om een combinatie van waterberging met natuurontwikkeling of nieuwe recreatieve voorzieningen. Ook kan er in stedelijk gebied meer groen komen, wat bovendien als voordeel heeft dat het verkoelend werkt bij warme zomers.

Zes miljoen

Het programma klimaatadaptatie 2020-2023 'Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht' zorgt ervoor dat klimaatadaptatie verankerd wordt in provinciaal beleid. De provincie initieert en stimuleert ontwikkelingen. Het beleid wordt in samenwerking met waterschappen en gemeenten in de praktijk gebracht. Om het programma te realiseren, stellen Gedeputeerde Staten voor om in de komende vier jaar zo’n zes miljoen euro te investeren. Het programma moet nog goedgekeurd worden door de Provinciale Staten.

Voor persinformatie:

ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06  40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11