Provincie Utrecht onderzoekt reisgedrag in coronatijd

De provincie Utrecht onderzoekt het effect van de corona maatregelen op het reisgedrag van de inwoners. Op dit moment is er ruim een kwart minder verkeer op de weg in Utrecht. Het gebruik van het openbaar vervoer in de provincie is gedaald naar circa 10 procent.

Door inwoners te vragen naar hun reisgedrag vóór, tijdens en na de corona maatregelen krijgt de provincie Utrecht inzicht in de impact van beperkende maatregelen op het verkeer en openbaar vervoer. De gegevens worden verzameld door onderzoek- en adviesbureau Moventem en een interne onderzoeker bij de provincie. 

In de enquête worden vragen gesteld naar de ervaringen met thuis werken en thuis studeren. De afgelopen jaren waren veel inspanningen van de provincie Utrecht erop gericht om mensen bewuster om te laten gaan met mobiliteit. Thuiswerken wordt gepromoot om de druk op Utrechtse wegen, het openbaar vervoer en het milieu te ontlasten. Nu doen veel inwoners hiermee op grote schaal ervaring op. Daarom is het uitgerekend nu interessant om te bekijken hoe dit beleefd wordt en of men verwacht blijvend anders te werken, te vergaderen, te leren en sociale contacten te onderhouden. 

Veiligheid in het openbaar vervoer

In het onderzoek krijgt de veiligheid van het regionaal Utrechts openbaar vervoer bijzondere aandacht. Gekeken wordt naar de maatregelen die de provincie Utrecht en de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht kunnen nemen om reizigers na de corona crisis veilig gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. De provincie is zeer benieuwd naar wat er volgens u nodig is om de overgang naar ‘normaal’ gebruik van het openbaar vervoer mogelijk te maken. Daarom worden vragen gesteld over mogelijke maatregelen die in de bussen en trams genomen kunnen worden, die bijdragen aan een veilig gebruik van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. 

Meedoen met het onderzoek?

Voor een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld zoekt de provincie Utrecht naar meer deelnemers. Wij nodigen u dus van harte uit om de online vragenlijst in te vullen. Invullen is mogelijk tot en met 26 mei. Ga daarvoor naar www.moventem.nl/utrecht.