Provincie Utrecht organiseert Challenge Middenhuur

De komende tien jaar zijn in de provincie Utrecht zevenduizend extra middenhuurwoningen met een huurprijs tussen €720 en €1000 nodig. De bouw van middenhuurwoningen kent echter nog vaak knelpunten, zoals financiële onhaalbaarheid en gebrek aan locaties. Versnelling is nodig om dit segment een boost te geven. De provincie Utrecht start daarom de Challenge Middenhuur. De provincie Utrecht daagt initiatiefnemers, beleggers en gemeenten uit om hun woningbouwproject met middeldure huurwoningen het komende half jaar te versnellen en te optimaliseren!

De projecten kunnen tot 15 juni 2019 worden aangemeld via www.challengemiddenhuur.nl De provincie Utrecht stelt voor ieder geselecteerd project € 10.000 beschikbaar, dit is voor de inzet van expertise om concrete knelpunten op te lossen. Het project bepaalt zelf voor welke expertise dit bedrag gebruikt wordt bijvoorbeeld: juridisch, bemiddeling, planeconomisch, procesmanagement of communicatie. De Challenge is een wedstrijd. Het project dat het komend half jaar de meeste voortgang boekt, wint de Challenge. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van €10.000, die men aan het project kan besteden.

Jury

Een professionele vakjury beoordeelt de projecten en kiest de winnaar. Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven en voorzitter van Samenwerkingstafel Middenhuur is voorzitter van de jury. Overige juryleden zijn Edwin Buitelaar, professor aan de Universiteit Utrecht/Planbureau voor de leefomgeving en Pim van den Berg, gedeputeerde Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling van de provincie Utrecht. Begin 2020 maakt de vakjury tijdens een netwerkbijeenkomst de winnaar bekend. Na de Challenge verschijnt een naslagwerk met de ‘lessons learned’.

Actie agenda woningmarkt

De Challenge Middenhuur maakt onderdeel uit van de Actie Agenda Woningmarkt die in 2018 door een groot aantal partijen in de provincie Utrecht is opgesteld. Hierin is een groot aantal acties opgenomen om de woningbouwproductie te versnellen, het huursegment te versterken en de doorstroming te vergroten.

Meer informatie

www.challengemiddenhuur.nl

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11