Provincie Utrecht pakt rol om maritiem erfgoed te behouden

Het maritiem erfgoed dat onze provincie rijk is, is van grote waarde. Het vertelt niet alleen onze provinciegeschiedenis, het maakt de verhalen ook tastbaar en beleefbaar. Het beheer en onderhoud van dit erfgoed vormt een steeds grotere uitdaging. Om precies te weten hoe het maritiem erfgoed ervoor staat is er een inventarisatie uitgevoerd naar dit bijzondere erfgoed. Aan de hand van deze inventarisatie heeft de provincie bepaald welke welke rol zij zou kunnen oppakken om het maritieme erfgoed te behouden voor de toekomst. Dit onderwerp wordt binnenkort met de leden van Provinciale Staten besproken.

Maritiem erfgoed bestaat niet alleen uit varend erfgoed, maar ook uit havens, werven, vaarwegen en immaterieel erfgoed zoals de bijbehorende verhalen, tradities en ambachten. Het belangrijkste knelpunt dat uit de inventarisatie naar voren kwam, is dat het ontbreekt aan beschermende wetgeving (monumentenzorg), maar ook de beperkte financieringsmogelijkheden en het opvolgingsvraagstuk zijn punten van zorg.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Onze conclusie is dat de inzet van alleen eigenaren en vrijwilligers niet genoeg is om het maritiem erfgoed te behouden en toegankelijk te maken. De opgedane kennis en de passie waarmee gewerkt wordt, moet worden doorgegeven aan een nieuwe generatie (jonge)vrijwilligers, schippers, ijzerwerkers en scheepstimmerlieden. Wij vinden dit van grote waarde en willen daar als provincie ook ons steentje aan bijdragen. Leren van elkaar en onderlinge samenwerking is belangrijk. Bijvoorbeeld als we onze krachten met andere provincies bundelen kunnen we beter lobby voeren naar het Rijk."

Naast het bevorderen van kennisoverdracht en samenwerking, werkt de provincie ook aan verbetering van het functioneel gebruik en het beter bekendmaken van het Utrechtse maritieme erfgoed. Daarom is samen met de inventarisatie http://www.voordeboeg.org/ verschenen. Dit is een een prachtig digitaal overzicht van het maritiem erfgoed in de provincie Utrecht. Want het maritiem erfgoed is onderdeel van onze regionale identiteit, verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving, heeft een toeristische aantrekkingskracht en is waardevol voor de regionale economie.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32