Provincie Utrecht reageert hoopvol op advies Remkes

Johan Remkes heeft zijn langverwachte rapport “Wat wel kan” aan ministers Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en van der Wal (Natuur en Stikstof) overhandigd. De afgelopen weken sprak Remkes met boeren, natuurorganisaties, lokale overheden - waaronder de provincie Utrecht - en het bedrijfsleven over het vastgelopen stikstofbeleid. 

bodemdaling - koeien in de weide

Hoewel het provinciebestuur het 64 pagina’s tellende rapport nog aandachtig moet bestuderen, is het duidelijk dat Remkes in zijn rapport een poging heeft gedaan om het geluid van alle partijen te horen en vertegenwoordigen. 

Perspectief bieden en het land van het slot halen

Mirjam Sterk, gedeputeerde Landbouw en Natuur: “Onze eerste reactie op het rapport is hoopvol. Het advies van Remkes is overduidelijk; we gaan door met het herstel van de natuur en tegelijkertijd is er ook erkenning voor de emoties en positie van de boeren. Die erkenning is heel belangrijk om de impasse te doorbreken, perspectief te bieden en het land van het slot te halen. Maar we moeten ons wel realiseren dat het rapport een aanbeveling is, we moeten nu afwachten wat het Rijk ermee gaat doen. Pas daarna kunnen we nagaan wat de consequenties voor onze provincie zijn.”

Piekbelasters

Het rapport kent vele aanbevelingen, waarvan een belangrijke is om 500-600 piekbelasters binnen een jaar uit te kopen. Dat is goed voor de natuur want het geeft het verminderen van de stikstofdepositie een impuls. Het moet ook zorgen voor de langverwachte oplossing van de PAS-melders, iets waar de provincie Utrecht regelmatig aandacht voor heeft gevraagd. Remkes legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij het Rijk. Ook heeft de provincie Utrecht aangedrongen op duidelijk perspectief voor de landbouw. Remkes onderstreept de noodzaak hiervan in zijn advies en vraagt het Rijk te kijken naar nieuwe verdienmodellen. 

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37