Provincie Utrecht stelt nieuw beleid voor behoud gezonde bodem en goed waterbeheer op

Het Utrechtse provinciebestuur heeft nieuw beleid voor een toekomstbestendig bodem- en waterbeheer opgesteld. Nieuwe maatregelen en afspraken zijn nodig, omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de ondergrond en het water in de provincie. Ook heeft de klimaatverandering in toenemende mate effect op de beschikbaarheid van water voor bijvoorbeeld natuur en landbouw. Met het Ontwerp Bodem- en waterprogramma werkt de provincie aan het behoud van een provincie waar het goed wonen, werken en leven is.

bodem

De toenemende drukte in de ondergrond is een belangrijk thema in het programma. De ondergrond bevat grondwater als bron voor ons toekomstige drinkwater. Het is essentieel dit schoon te houden. Daarnaast wordt de bodem steeds meer gebruikt voor duurzame vormen van energie uit de bodem, zoals bodemenergie en aardwarmte. Dit is belangrijk voor de energietransitie. Door heldere afspraken te maken over het gebruik, blijft het mogelijk de ondergrond voor alle functies in te zetten en blijft de ondergrond in topconditie.

Ook is het water in de provincie de bron voor natuur en landbouw en het wordt  voor recreatie gebruikt. Door klimaatverandering zullen er steeds meer droge periodes en periodes met extreem weer voorkomen. Het ontwerp programma beschrijft maatregelen om deze negatieve gevolgen tegen te gaan. Een voorbeeld is dat provincie samen met partners meer water wil vasthouden op de Utrechtse Heuvelrug, waardoor dit water beschikbaar is voor momenten van droogte.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Samen met partners in de provincie gaan we aan de slag om ook in de toekomst een gezonde bodem te hebben en voldoende schoon water. Als we niet goed voor de ondergrond zorgen, heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor ons drinkwater. Het nieuwe ontwerp programma bevat belangrijke maatregelen hiervoor. Het plan ligt ter inzage en we horen graag wat de inwoners van onze plannen vinden.”

Uitwerking ambities in maatregelen

Het Bodem- en waterprogramma is een nadere uitwerking van de globale plannen die in de provinciale omgevingsvisie staan. In de omgevingsvisie werden eerder al in grote lijnen de ambities voor bodem en water opgenomen. Deze ambities zijn nu uitgewerkt in concrete projecten en maatregelen.

Vaststelling en inzage

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 vastgesteld. Het programma ligt van dinsdag 1 juni 2021 tot en met maandag 12 juli 2021 ter inzage voor iedereen. Via het zienswijze formulier kan iedere inwoner van de provincie een reactie geven. Het plan ligt begin 2022 ter goedkeuring voor bij Provinciale Staten van Utrecht voor.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49