Provincie Utrecht vraagt op Internationale Vrouwendag extra aandacht voor gelijke behandeling van vrouwen

Internationale vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Het centrale thema van dit jaar is ‘impact met invloed’. Ook de provincie Utrecht ondersteunt deze dag van harte.

Internationale vrouwendag

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Als provincie vinden we het belangrijk dat al onze inwoners dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond, voorkeuren of geslacht. Het past ook bij onze Sociale Agenda waarmee wij als provincie meer aandacht vragen voor gelijke kansen voor alle mensen in onze samenleving. Nog steeds worden vrouwen wereldwijd, en dus ook in de provincie Utrecht, niet in alle gevallen hetzelfde behandeld als mannen. Daarom besteden wij aandacht aan Internationale Vrouwendag en spreken we ons uit voor emancipatie van vrouwen in onze samenleving.”

In Nederland wordt Internationale vrouwendag door vrouwengroepen en vrouwenorganisaties op veel verschillende manieren gevierd. Het doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid en discriminatie.

Anneke Knol, provinciesecretaris schreef een blog hoe zij tegen Internationale Vrouwendag aankijkt.