Provincie Utrecht zet in op bouw van 83.500 woningen tot en met 2030

in Wonen

Tot en met 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Hiervoor heeft de provincie Utrecht het Rijk een woningaanbod gedaan. Hierin staan de aantallen woningen die gebouwd moeten worden tot en met 2030: 83.500, en de manier waarop de provincie dit gaat doen: met hulp van gemeenten, woningcorporaties en Rijk. Deze gezamenlijke ambities zijn bekrachtigd met een handtekening van gedeputeerde Rob van Muilekom en minister Hugo de Jonge.

Gedeputeerde Rob van Muilekom ondertekent het woningaanbod (okt 2022)

Het woningaanbod van de provincie is ambitieus maar realistisch. Gedeputeerde Rob van Muilekom: “We zetten vol in op het versneld bouwen van die 83.500 duurzame woningen als bruto toevoeging aan de woningvoorraad. Daarbij streven we ernaar dat vanaf 2025 tweederde van de woningen wordt gebouwd in het betaalbare segment. Om dit voor elkaar te krijgen, moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Denk aan: extra financiële middelen, investeringen in bereikbaarheid en groen, vereenvoudiging van procedures, voldoende mensen om het werk uit te voeren, solide energienetwerk en een oplossing van het stikstofprobleem. Daar hebben we niet alleen de (financiële) steun van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij nodig, maar ook van andere ministeries.”

Grotere ambities

De ambitie van de provincie gaat verder dan de bouw van deze 83.500 woningen. “We kunnen meer woningen bouwen dan dit aantal. We zijn met onze gemeenten aan het kijken wat er nodig is om dit aantal te verhogen. De plannen hiervoor worden uitgewerkt in drie woondeals. Ik ben ervan overtuigd dat wij aan het einde van het jaar drie ambitieuze woondeals kunnen presenteren. Hierover willen wij dan ook stevige afspraken maken met het Rijk over hun aandeel hierin,” aldus Van Muilekom.

Drie woondeals

In de periode oktober tot en met januari volgend jaar wordt het bod van de provincie Utrecht met het Rijk, regio’s, gemeenten en corporaties verder uitgewerkt in regionale woondeals. In de provincie Utrecht gaat het om drie woondealregio’s: Regio U10, Regio Amersfoort en Regio Foodvalley.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32