Provincie vraagt gebruikers Lekdijk mee te denken over verkeersveiligheid

De provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Houten, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en IJsselstein, onderzoeken met proefvakken en een enquête de verkeersveiligheid van de Sterke Lekdijk.

Lunenburgerwaard bij Wijk bij Duurstede

De proefvakken op de Lekdijk liggen tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede en zijn onderdeel van het project van de Sterke Lekdijk. Deze proefvakken zijn aangelegd om de dijk de komende jaren veiliger te maken voor weggebruikers. Met deze proefvakken worden de gebruiksvriendelijkheid en de zichtbaarheid van de weg (verkeersveiligheid) getest voor de verkeersdeelnemers. Daarnaast wordt het effect van het geluid van de weg ook getoetst.

Monitoring

Het ingenieursbureau RHDHV is verantwoordelijk voor het monitoren van het proefvak. Voor de aanleg van het proefvak is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd, na de aanleg zal er een vervolgmeting worden uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit het tellen van verkeersbewegingen, geluidsonderzoek, een enquête onder weggebruikers en de inzet van een verkeerspsycholoog om het gedrag van de weggebruikers te monitoren.

Enquête

Inmiddels zijn de proefvakken klaar en is de digitale enquête opengezet voor alle weggebruikers en omwonenden. De enquête is te vinden via: https://lekdijk.crowdtech.com Ook zijn er borden met QR-codes geplaatst om de vragenlijst over de proefvakken in te vullen. De enquête loopt tot begin november 2022.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37


Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11