Provincie wil verwijderen van asbestdaken versnellen

De provincie Utrecht wil groepen mensen helpen en stimuleren die gezamenlijk actie ondernemen om hun asbestdaken snel te vervangen. In het nieuwe programma 'Asbestdaken op nul in 2030’ is de aanpak voor de komende drie jaar beschreven. Een deel van de aanpak is al gestart. Er worden plattelandscoaches ingezet en er is een website ontwikkeld. Nieuw in het programma is de ondersteuning van gemeenten en groepen eigenaren bij de gezamenlijke aanpak van schuurdakjes in woonwijken. Maar ook de combinatie van asbestdakvervanging met zonnepanelen bij bedrijven en uitbreiding van de stimulering van sloop van vrijkomende agrarische bebouwing.

Foto-asbestdak

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ”In de provincie Utrecht liggen nog ongeveer 35.000 asbestdaken, klein en groot in woongebieden en op het platteland. In totaal hebben deze daken een oppervlakte van bijna 4 miljoen m². De meeste daken zijn meer dan 40 jaar oud en verweren door weersinvloeden. Hierdoor komen ieder jaar meer asbestdeeltjes los en verspreiden zich in onze leefomgeving. En dit is zeer slecht voor onze gezondheid. Als we in het huidige saneringstempo doorgaan duurt het nog wel 20 jaar voordat alle asbestdaken verdwenen zijn en dat moet wat mij betreft echt sneller!

Geïntegreerde aanpak

De meeste activiteiten worden samen opgepakt met gemeenten. Daarnaast worden ook activiteiten ontplooid vanuit andere provinciale programma’s, zoals Agenda Vitaal Platteland, Energietransitie en Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing. Met het programma wordt gestreefd naar een toename van de jaarlijkse saneringsomvang tot 500.000 m² in 2024. Voor deze activiteiten wordt ruim 2,5 miljoen euro voor de komende drie jaar uitgetrokken, waarvan ruim de helft al is bestemd voor de inzet van plattelandscoaches. Er komt geen nieuwe subsidieregeling voor eigenaren van asbestdaken. Wel komt er een leningregeling voor mensen met een kleine beurs; iedereen moet asbest kunnen verwijderen.

Samenwerkingsverband

In 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel verworpen dat voorzag in een verbod op asbestdaken na 2024. In 2020 is een samenwerkingsverband van ministeries, provincies, gemeenten en bedrijven opgericht om, ondanks het verworpen verbod, door te gaan met stimulering van de aanpak van asbestdaken. Zij hebben de Samenwerkingsverklaring Aanpak Asbestdaken opgesteld. Het Utrechtse programma "Asbestdaken op nul in 2030" sluit hierop aan en maakt ook gebruik van de  kennis en goede voorbeelden op landelijk niveau.