PS akkoord met voorlopige plannen opwekken duurzame energie

Bron: Provinciale Staten

Provinciale Staten van Utrecht (PS) zijn vandaag akkoord gegaan met de voorlopige plannen van de drie Utrechtse regio’s (U16, Amersfoort en Foodvalley) om grootschalig duurzame energie op te gaan wekken met behulp van zon en wind. Deze plannen worden de concept-Regionale Energiestrategieën (RES’en) genoemd.

Archief: Statenzaal Huis voor de provincie Utrecht

In het Klimaatakkoord staat dat we in Nederland met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95 procent. Om dit voor elkaar te krijgen werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan maatregelen. Dit gebeurt in dertig energieregio’s. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat die dertig energieregio’s samen in 2030 tenminste 35 terawatt-uur aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. Ook in de drie Utrechtse regio’s (U16, Amersfoort en Foodvalley) is de afgelopen tijd gewerkt aan deze concept-RES’en.

In de voorlopige plannen onderzochten de drie Utrechtse energieregio’s waar plek is om duurzame energie op land, met zonnepanelen of windmolens, op te wekken. En of het energienetwerk al die energie aankan en hoe deze moet worden opgeslagen. Ook hebben de regio’s bekeken hoe wijken van het aardgas af kunnen gaan.

Debat

Tijdens het debat lieten PS weten dat zij het belangrijk vinden dat ook mensen met een kleine beurs mee moeten kunnen doen aan de energietransitie, zoals het energiezuinig maken van je huis. Ook aandacht voor inwonersparticipatie bij dit traject vinden PS belangrijk. Gedeputeerde Staten (GS) gaven aan dat gemeenten hiervoor aan de lat staan en dat de provincie hen daarbij volop ondersteunt. Tevens gaan GS bij gemeenten inventariseren of en zo ja, onder welke voorwaarden, er belangstelling is om kernenergie op de lange termijn in te zetten.

RES 1.0

Naast PS nemen ook gemeenteraden voor 1 oktober een besluit over de concept-RES’en. Daarna gaan de regio’s aan de slag met het uitwerken van de definitieve plannen: de zogenoemde RES 1.0. Gemeenteraden, PS en de algemeen besturen van de Waterschappen besluiten voor 1 juli 2021 over de RES 1.0. Hierin komt er meer zicht op de concrete locaties voor de opwek van duurzame energie. De provincie ondersteunt gemeenten daarbij met advies en toetst of de plannen mogelijk zijn binnen regels en afspraken over het gebruik van de ruimte in de provincie.

Meer informatie over het besluit én alle documenten bij de vergadering van 23 september 2020.

Volg Provinciale Staten via Twitter