Reageer op voorlopig ontwerp van Lunenburgerwaard

In de Lunenburgerwaard, de uiterwaard ten oosten van Wijk bij Duurstede, gaat de provincie Utrecht de natuur verder versterken. Dat is nodig om de biodiversiteit te verbeteren. Het Voorlopig Ontwerp van de natuurontwikkeling is gepresenteerd aan omwonenden en bewoners van de Lunenburgerwaard.

De maatregelen bestaan voornamelijk uit het graven van een plas- en moerasgebied, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van nieuw bos, de aanleg van twee poelen, snoeiwerkzaamheden bij een bestaande tichelput (dat is een gat ontstaan door de winning van klei) en het aanbrengen van rivierhout in de oude rivierarm. Dit rivierhout zorgt voor schuilgelegenheid voor vissen en is een voedselrijkgebied voor visetende vogels.

Meer biodiversiteit

Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de biodiversiteit hoger wordt. Dat betekent concreet dat de variatie aan planten, dieren en vogels in deze uiterwaard toenemen. Verder wordt onderzocht of een wandelroute mogelijk is. De jachthavens en woningen blijven behouden. Zo zorgt de provincie Utrecht voor goed wonen, werken en leven.

Natuur Netwerk Nederland

De Lunenburgerwaard is een belangrijke verbinding in het Natuur Netwerk Nederland en is onderdeel van het netwerk van Natura 2000-gebieden langs de Nederrijn en Lek. De provincie heeft hier een opgave om de natuur te versterken vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), net als langs de andere grote rivieren.

Reageren voor 31 maart

Inzage van het Voorlopig Ontwerp van de Lunenburgerwaard kon tot 31 maart 2020. Onder “deelgebied Lunenburgerwaard” staat meer informatie over het Voorlopig Ontwerp.

Samenwerking

Het Voorlopig Ontwerp is onder andere in samenwerking met Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap, gemeente Wijk bij Duurstede en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden opgesteld.

impressie_lunenburgerwaard_a3_cn4_300dpi.jpg

Voor persinformatie:

ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49(030) - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11