Realisatiefase wandelroutenetwerk Utrecht-oost van start

Diverse bestaande wandelroutes op de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse Vallei worden bij voorkeur onderdeel van een uniform bewegwijzerd wandelroutenetwerk. Dertien gemeenten en de provincie Utrecht gaan op korte termijn samen een overeenkomst sluiten voor de realisatie hiervan.

wandelnetwerk.JPG

Het nieuwe wandelroutenetwerk verbindt straks natuur- en recreatiegebieden, steden en dorpen via de bestaande wandelpaden aan elkaar. Het netwerk wordt gemarkeerd met knooppuntnummers; een landelijk beproefd systeem en vergelijkbaar met de bekende fietsknooppunten. Het beoogde wandelnetwerk in Utrecht-oost zal naar schatting een lengte hebben van totaal 865 kilometer.

Voor de realisatie betaalt de provincie Utrecht 75% van de kosten. De overige 25% van de aanleg, alsmede het toekomstig beheer en onderhoud van de bewegwijzering, wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.

Door het Routebureau Utrecht is een globale verkenning uitgevoerd naar de wandelmogelijkheden. Hier waren diverse gemeenten, wandelorganisaties en terreinbeheerders bij betrokken. Met het sluiten van de overeenkomst door provincie Utrecht en gemeenten, kan het project de volgende fase in. Hierbij worden eerst, op basis van de verkenning, de beoogde verbindingen afgestemd met de terreinbeheerders en grondeigenaren en wordt het ontwerp van het wandelnetwerk verder uitgewerkt.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11