Rechtbank stelt provincie in het gelijk

De rechtbank heeft uitspraak gedaan  in de beroepsprocedure van A. van de Groep en Zonen B.V. in Bunschoten tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht om de vergunningaanvraag van het bedrijf te weigeren en de bestaande vergunningen in te trekken. De rechtbank heeft de provincie eerder in de gelegenheid gesteld haar belangenafweging aan te vullen. Na beoordeling van die aanvulling heeft zij de provincie in het gelijk gesteld en de rechtsgevolgen van het besluit in stand gelaten.

hamer rechter

Gedeputeerde Staten hebben in het voorjaar van 2020 de aangevraagde vergunning en de bestaande vergunningen ingetrokken op basis van de resultaten van een Bibob-onderzoek. Onderdeel daarvan is een advies van het Landelijk Bureau Bibob. Daaruit volgt dat  ernstig gevaar bestaat dat vergunningverlening aan A. van de Groep & Zonen B.V. mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen en uit strafbare feiten verkregen middelen te benutten.

”We hebben een zorgvuldig proces doorlopen en goed om te constateren dat de rechtbank hier nu in meegaat.”

Gedeputeerde Schaddelee

De rechtbank heeft het beroep van A. van de Groep en Zonen B.V. afgewezen en het besluit in stand gelaten. De provincie zal nu de vervolgstappen in gang zetten om de activiteiten van het bedrijf in Bunschoten te laten beëindigen. Het bedrijf heeft nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.