Recreatie- en toerisme sector weer samen tijdens netwerkmiddag

Vertegenwoordigers en betrokkenen uit de recreatie- en toerismesector waren voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, weer fysiek bijeen tijdens de netwerkmiddag in Utrecht. Gesproken werd over het beleid van de provincie voor de komende jaren, en ook over de subsidies waarmee de provincie recreatie en toerisme wil stimuleren.

Informatieboekjes
                                                                                                                                                                           Foto: Anne Hamers

Gastheer Bart Blikman (general manager Carlton President en bestuurslid van het Hoteloverleg HOST) heette de aanwezigen welkom en sprak over de aantrekkende bezoekerseconomie. De netwerkmiddag werd daarna ingeleid door gedeputeerde Arne Schaddelee. In zijn speech sprak hij over het nieuwe beleid van de provincie dat is ontwikkeld samen met de sector en stakeholders. In dit nieuwe beleid wordt speciale aandacht gegeven aan het toegankelijker maken van recreatief groen, met betere voorzieningen, en duurzamere vormen van toerisme.

Ook worden het recreatieve (hoofd)routenetwerk voor wandelen, fietsen en varen verbeterd, en krijgen vakantieparken samen met gemeenten een impuls. Ten slotte vertelde Schaddelee over de nieuwe subsidieregeling Recreatie en Toerisme waarmee o.a. het zakelijke toerisme kan worden gestimuleerd bijvoorbeeld bij de organisatie van kennisevenementen. 

Na dit welkomstwoord werden de aanwezigen nog meer inhoudelijk bijgepraat in het nieuwe beleid van de provincie (PR&T). Daarna hield ‘Visit Utrecht Region’ een presentatie over hun meerjarenstrategie. Na de pauze volgde een speech over hoe data kunnen helpen bij spreiding van bezoekers aan recreatiegebieden in de provincie Utrecht. Een voorbeeld hiervan is de Druktemonitor. Ook werden de bezoekers bijgepraat over het Programma Fiets en de Vuelta.

De Netwerkmiddag werd georganiseerd door provincie Utrecht en Visit Utrecht Region, het samenwerkingsverband van organisaties die zich met toerisme bezighouden in de regio Utrecht.

Netwerkbijeenkomst
                                                                                                                                                                            Foto: Anne Hamers

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01